Grundene udbydes til en mindstepris på 3.500 kr. pr. m2 boligareal, 2.900 kr. pr. m2 erhvervsareal og 6.900 kr. pr. m2 detailhandelsareal.

Grundene udbydes til en mindstepris på 3.500 kr. pr. m2 boligareal, 2.900 kr. pr. m2 erhvervsareal og 6.900 kr. pr. m2 detailhandelsareal.

Tre Fra Gade til By-ansøgere godkendt til byggefelter

Fra Gade til By har godkendt tre til at byde på sydlige byggefelter i Thomas B. Thriges gade-området

AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark er blevet prækvalificeret til at give tilbud på køb af de sydlige byggeretter i Thomas B. Thriges Gade-området. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.
Projektsekretariatet i Fra Gade til By har siden ansøgningsfristen i december gennemgået de tre ansøgninger for at vurdere ansøgernes økonomiske og tekniske kapacitet. Alle tre ansøgninger er konditionsmæssige, og de er derfor alle blevet prækvalificeret til den videre proces.
AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark skal konkurrere på følgende parametre: projektets funktion, kvalitet og arkitektur, pris samt organisering, proces og tidsplan.
Tildeling af købsaftalen sker ud fra en samlet vurdering af alle kriterier – og kun én bydende kan vinde udbuddet. Fra Gade til By forventer at indgå købsaftale med den vindende byder i sommeren 2016.
Byggefelterne, der har et samlet etageareal på 26.000 m2, ligger alle i den sydlige del af projektområdet og er helt centralt placeret med Odense Rådhus, domkirken og gågade-netværket som nærmeste naboer.
Projektsekretariatet Fra Gade til By forventer, at salget af de tre grunder giver en samlet indtægt på ca. 104 mio. kr.

Publiceret 21 January 2016 11:30