Favrskov:

Sag om forpagtning af kommunal jord afgøres af byråd

Af
Bent Larsen

Det bliver Favrskov Byråd, som kommer til at afgøre, om Favrskov Kommune skal stille krav til dyrkningen af kommunalt ejet og bortforpagtet landbrugsjord.
I Økonomiudvalget stemte fire medlemmer fra Socialdemokraterne og SF for, at kommunen skal stille krav om, at jorden skal dyrkes uden brug af pesticider. Venstres to medlemmer stemte imod, mens Konservatives Lars Storgaard ikke deltog i mødet.
Egentlig er sagen herefter afgjort, da Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i den slags sager.
Men Venstres Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard krævede efterfølgende sagen afgjort i byrådet

Publiceret 21 January 2016 06:45