Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

100 mio. er mange penge

Tagsten falder ned, det regner ind og vinduerne risikerer at falde ud, hvis man åbner dem! Det er situationen på Strandmarkens Fritidscenter, hvor flere lokaler har været lukket gennem længere tid på grund af råd og skimmel. Vinduerne i tre af bygningerne er i så dårlig stand, at der ingen restlevetid er. De kan knapt lukkes efter åbning og er blevet permanent lukket på grund af fare for, at glasset falder ud og ned i gården. Teknik- og miljøudvalget drøftede problemerne i begyndelsen af marts måned - altså sidste år. Udvalget valgte dog at udsætte sagen til senere “politisk drøftelse”. I sidste uge havde økonomiudvalget sagen på sin dagsorden - men valgte dog at udsætte punktet til senere politisk drøftelse. Heldigvis er der dog sket noget i sagen i løbet af det sidste år. I oktober 2015 havde kommunalbestyrelsen et temamøde om den fremtidige anvendelse af Strandmarkens Fritidscenter. Der arbejdes nu med syv forskellige "scenarier" lige fra en omfattende og dyr renovering til nedrivning - plejeboliger, almene boliger, ejerlejligheder og udstykning af området til parcelhuse er nogle af mulighederne. Der er en enorm økonomisk forskel for Hvidovres borgere - alt efter hvilken løsning, kommunalbestyrelsen på et tidspunkt kommer frem til. Forskellen på bundlinjen er sandsynligvis et sted mellem 80 og 100 mio. kr. Det er vel også en slags penge sidst på måneden for en kommune, som i fremtiden kan imødese massive økonomiske udfordringer? Det er klart, at hvis man vælger at jævne den gamle skole med jorden, skal der bruges lokaler og økonomi til genhusning. Hjemmeplejen har eksempelvis til huse i den ene af de syv bygninger - i en anden er der fritidshjem. De øvrige fem bygninger huser så forskellige aktiviteter som Hvidovre Nærradio, bridgeklub, sækkepibeorkester, kommunens fællessamling, skakklub, mødelokaler for de politiske partier, billardklub samt en otte til ti andre gøremål. Men disse aktiviteter kan vel placeres andre steder - eksempelvis i ledige lokaler på de to nedlagte skoler - Sønderkærskolen og Enghøjskolen? Rives bygningerne ned undgår kommunen også et milliondyrt efterslæb til drift og vedligehold af knapt 7.000 m2 nedslidt bygningsmasse. Og de øvrige lokaler i kommunen kan driftes og udnyttes mere intensivt.

Publiceret 26 January 2016 08:00