Mødt med et hav af opbakning

Siden søspejderne 1. januar mistede deres hytte på havnen har de holdt til i lånte lokaler. For lokaler skal der til, når det er vintersæson og bådene står på land.

Af
key

- Heldigvis er vi alligevel i svømmehallen hver anden mandag, når det er vinter, men vores mål er selvfølgelig at opretholde nødtørftig undervisning og sikre, at børnene bliver påvirket så lidt som muligt af situationen, siger søspejdernes kasserer Morten Hansen til Hvidovre Avis. Søspejderne har indtil videre fået lov til at låne nogle lokaler under Strandmarkskirken, men lånet af lokalerne er langt fra det eneste, som søspejderne har mødt af good will siden branden. - Vi har fået utrolig mange sympatitilkendegivelser, og der er nærmest ikke en dag, hvor vi ikke har fået en henvendelse om en eller anden form for hjælp, fortæller Morten Hansen. F.eks. har søspejdergruppen fået tilbudt 5 redningsveste fra nogle borgere fra Korsør, der ønskede at hjælpe dem. Ligeledes har adskillige både private og virksomheder samt andre søspejdere tilbudt støtte, opbakning og i nogle tilfælde direkte økonomisk hjælp. Hvordan søspejderne får genetableret sig på havnen med udstyr og materiel er dog fortsat uklart, da forsikringsspørgsmålet endnu ikke er helt afgjort.

Publiceret 26 January 2016 08:00