Naturstyrelsen Sønderjylland er gået i gang med at fælde træer i skovene på Als.

Naturstyrelsen Sønderjylland er gået i gang med at fælde træer i skovene på Als.

Naturstyrelsen er gået på skovhugst

Det brummer, snurrer og brager i vores skove for tiden

I denne kolde tid er det tid at fælde skovens træer. Naturstyrelsen Sønderjylland er lige nu i fuld gang med at fælde bøge-, ege-, akse- og ahorntræer. I alt er Naturstyrelsen Sønderjylland i gang med at fælde 7.000 kubikmeter træ. Det er træ, som skal bruges til møbler, gulve, flis, brænde med mere.
”Nogle af træerne er rigtig store,” fortæller skovfoged Per Lorenzen fra Naturstyrelsen Sønderjylland.
Han fortæller, at nogle af de helt store bøgetræer vejer op mod 6.000 kilo stykket. De træer bliver fældet af skovarbejderne med motorsav, hvor de mindre træer bliver fældet med skovningsmaskiner/fældningsmaskiner.

Gang i skovene

Naturstyrelsen Sønderjylland er i gang med fældning i mange af deres skove. De er startet i skovene på Als, derefter tager de skovene i Haderslev, Åbenrå og Gråsten. Mens denne fældning er i gang, vil man kunne opleve noget larm og støj i skovene. Man vil også kunne opleve, at skovvejene vil være dækket af grene, mudder og spor.
”Vi tilstræber at få ryddet op efter os så hurtigt som muligt,” siger skovfogeden.
”Da arbejdet står på et stykke tid, gør vi det, at vi før weekenderne fjerner de værste grene og smadder fra vejene, så er de nogenlunde fremkommelige. Til foråret, når vi er færdige, kommer vi igen og reetablere vejene, så de bliver fine igen,” lover skovfogeden.
Møder man maskinerne eller skovens folk i skoven, mens de fælder træer, bedes man holde en sikkerhedsmæssig afstand til dem. Afstanden er 100 meter. Det er for at undgå, at eventuelle grene eller splinter skulle ramme nogen.

Møder man maskinerne eller skovens folk i skoven, mens de fælder træer, bedes man holde en sikkerhedsmæssig afstand på 100 meter.

Møder man maskinerne eller skovens folk i skoven, mens de fælder træer, bedes man holde en sikkerhedsmæssig afstand på 100 meter.

Publiceret 26 January 2016 14:00