Skole i Christiansfeld bliver til familieboliger

Byrådet i Kolding Kommune takkede på deres møde mandag den 25. januar ja tak til et tilbud fra Domea om at købe den gamle skole i Christiansfeld, beretter Kolding Kommune i en pressemeddelelse.  Skolen skal delvist ombygges og nybygges, så der bliver skabt 22-24 almene familieboliger. Det er Boligorganisationen Domea Lunderskov-Kolding, som gerne vil købe den gamle skole, og omdanne det til attraktive lejeboliger i kulturarvsbyen Christiansfeld.
By- og Udviklingsforvaltningen ser det som et mål, at eventuelt nyt byggeri i området er attraktivitet og har karaktér – naturligvis i respekt for Christiansfeld og byens fredede huse. Derfor sælges den gamle skole også med en betingelse. Kolding Kommune ønsker nemlig, at der bliver gennemført en arkitektkonkurrence for det nye byggeprojekt. Det skal skabe afsæt for et gennemarbejdet projekt, som både kan være nytænkende og få stort udbytte af de stærke historiske omgivelser.
”Et nyt projekt i Christiansfeld har meget at leve op til men også mange potentialer i omgivelserne. Vi vil gerne skabe mulighed for, at den gamle skole kan anvendes til nye formål, og samtidig skabe rum for nyt, der vil kunne bidrage til, at oplevelsen af Christiansfelds historiske kvaliteter styrkes,” forklarer områdechef for Plan, Byg og Ejendomme i Kolding Kommune, Merete Dissing Pedersen.
Den gamle skoles fredede bygninger er oplagte til en gennemgribende restaurering, hvor bygningernes fredningsværdier styrkes. Et fremtidigt projekt for området vil kunne blive en elegant og velgennemført kombination af gammelt og nyt, og en arkitektkonkurrence skal være med til at bringe ideer på banen og afdække områdets værdier og potentiale.
”Med en arkitektkonkurrence vil mulighederne for den gamle skole stå tydeligere og mere udfoldede. Kolding Kommune vil derfor bedre kunne beslutte den bedste fremtid for området”, forklarer Merete Dissing.

Publiceret 26 January 2016 15:29