Alssund Biavlerforening kan glæde sig over lokal opbakning, støtte og stor interesse for arbejdet med de arbejdsomme bier. (Privatfoto)

Alssund Biavlerforening kan glæde sig over lokal opbakning, støtte og stor interesse for arbejdet med de arbejdsomme bier. (Privatfoto)

Støtte til biavler skole

Lokale sponsorer støtter op omkring unge fremtidige biavlere

Af
Af Svend Mikael Larsen

Alssund Biavlerforening har længe puslet med tanken om at kunne vække interesse hos folkeskole, efterskole og ungdomsskole elever for derigennem at sikre fremtidig og stigende medlemstilgang.
Foreningen råder kun over begrænset plads, beklædning og udstyr. Derfor har man med succes søgt lokal støtte. Inden for tre måneder er foreningens ønsker stort set blevet opfyldt.
Jem & Fix Projektstøtte har bidraget med byggematerialer, mens Broager Sparekasse, Fabrikant Mads Clausens Fond og SE Vækstpulje har støttet med midler til indkøb af dragter og anden udrustning samt til bistader og slynge.

Klar til foråret

Foreningens medlemmer er nu i fuld gang med byggeplanlægning og indkøb af udstyr. Man forventer at blive klar i løbet af foråret, så begynderholdet kan få glæde af de nye tiltag.
Begynderholdet starter onsdag den 2. marts og de følgende fire onsdage fra kl. 19-21.30 med teoriundervisning på Broager Skole i Lokale 107.
Efterfølgende tirsdage kl. 18.30 henover forår og sommer er der praktisk undervisning i foreningens Skolebigård på Hørtoftevej i Ragebøl.
Interessered kan finde mere information og tilmelde sig via hjemmesiden alssund-biavl.dk samt annoncering i dagspressen.
Prisen er 550 kroner for teori, praktik og lille start-bifamilie, samt det første års medlemskab af Alssund Biavlerforening.

Unge og biavl

Alssund Biavlerforenings ide om at være endnu mere synlig overfor de helt unge blev tændt, da folkeskolerne i Sønderborg i dette skoleår gennemførte Naturformidlings projekt Green Screen hvor 1.100 skoleelever i alderen 9 til 14 år deltog.
Foreningen deltog aktivt med succes i at inddrage børnene i biavlens forunderlige verden, og med glæde så man, at interessen blev rigtig tændt hos mange af eleverne.
Man håber fremtidig af komme i dialog med både folkeskolerne, ungdomsskolerne og efterskolerne i Sønderborg kommune, for fremadrettet at kunne bidrage i undervisningen med lidt kendskab til biavl og naturen omkring denne.

Publiceret 26 January 2016 14:00