Kristoffer Norrland og Anders Høyer - begge 16 år, og fra 9.X synes ikke, at de har været klædt godt nok på til at stemme til ungevalget. Her får de hjælp af Stanley Schmücker fra Randers Ungdomsskole til afgivelse af deres stemme

Kristoffer Norrland og Anders Høyer - begge 16 år, og fra 9.X synes ikke, at de har været klædt godt nok på til at stemme til ungevalget. Her får de hjælp af Stanley Schmücker fra Randers Ungdomsskole til afgivelse af deres stemme

Valg med kort varsel

Valgtraileren fra Randers Ungdomsskole er kørt op foran døren på Hornbæk skole. Udenfor fryser det ti grader og 9.X er ved at finde vej udenfor for at sætte deres kryds på den elektroniske skærm. Valget til Ungerådet er godt i gang, med kun et par ugers varsel til de unge, og nu kan det vise sig, det måske helt er overflødigt
 
Børn- og Skoleudvalget afholdt seneste møde tirsdag 19. januar. Her blev det besluttet at, fordi der kun var opstillet 25 kandidater, og der skulle vælges 21 personer til et Ungeråd, ja så havde de to politikere som er tovholdere på Ungerådet Michael Firlings Mouritsen (S) og Charlotte Broman Mølbæk (SF) frie hænder til at annullere valget, fortæller Anders Buhl Christensen (V) der er formand for udvalget.
"Det har vi givet dem, fordi dette valg måske ikke er det mest optimale. Udover at der ikke er flere kandidater, har der heller ikke været valg i Randers Øst, fordi der ikke har været nogle, der har opstillet der. Og det er jo ikke fair overfor de unge i det område, at de ikke har fået lov til at stemme", siger Anders Buhl Christensen.
Randers og omegn er opdelt i kredse, for at få repræsentanter både fra landet og fra byen. Det har også været noget de unge ikke helt har kunne forstå.
"Jeg kunne da godt tænke mig, at man har kunnet stemme på, hvem man ville, uanset hvor i kommunen, de bor. Men i stedet for har det kun været de få kandidater, der var fra ens eget område. Det synes jeg, man skulle kigge på".
Sådan var en af kommentarerne fra 9.X da valgtraileren var på besøg torsdag i sidste uge. De unge var generelt utilfredse med, de ikke har haft ordentlig tid til at sætte sig ind i sagerne. Også deres klasselærer Lisbeth Lund Hviid havde ikke hørt om valget før samme morgen.
"Jeg fik at vide her til morgen, at der ville komme en valgtrailer fra Ungdomsskolen, og så kunne jeg give de unge fem minutter til at søge på valget. Det er ikke optimalt, hvis man gerne vil tage de unge alvorlig", siger hun.
Elev Morten B. Iversen 16 år, mener heller ikke, at der har været nok informationer om de opstillede kandidater.
"Jeg kan ikke se, hvad de står for. De har kun opremset, hvad de kan lide og hvad de laver i deres fritid. Der skulle mere stå, hvad de mener og hvad de vil arbejde for", siger han.
 
Hastet igennem
Kristoffer Norrland og Anders Høyer - begge 16 år, og fra 9.X synes ikke at de har været klædt godt nok på til at stemme til ungevalget.
"Vi har næsten ikke fået noget at vide . Kun i går fik vi informationer om at vi vil kunne stemme i dag", siger Kristoffer Norrland.
"Vi fik fem minutter her til morgen til at søge på kandidaterne og læse, hvad de står for. Men det er nok lidt for lidt tid. Jeg ville gerne kunne gå mere i dybden med de enkelte kandidater", siger Anders Høyer.
Men begge er enige om, at det er en godt idé med et valg til et Ungeråd. På den måde synes de, at de unge bliver taget mere seriøse, siger de.
Valget er hastet igennem, og der har derfor ikke været den fornødne tid til at de unge kandidater har kunnet komme ud på skolerne og fortælle hvorfor netop de stiller op til et Ungeråd.
Det er en af folkene bag Ungerådet, byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (SF), helt enig i. Hun mener heller ikke, at det er en optimalt måde at valget er blevet afviklet på.
"Jeg ved godt, at vi har haft langt tid til at løbe det her i gang, og at der her nu bliver hastet ting igennem. Det er ikke optimalt. Men vi lovede de unge et Ungeråd allerede tilbage i august sidste år, og hvis Ungerådet skal kunne nå at komme med ønsker til Randers Ugen i år bliver vi nødt til at komme i gang nu", siger hun.
Tilbage i oktober 2014 blev det besluttet at kommunen skal have et Ungeråd og derfor har man har et helt år til at forberede valget i. I foråret sidste år arrangerede de ansvarlige et ungeseminar i Randers hallen, hvor alle unge i kommunen kunne komme med inputs til hvad et ungeråd skulle kunne.
"Det blev ikke den succes, vi havde regnet med - kun cirka 800 unge var forbi og give deres mening til kende. Men vi fik da en lille idé om, hvad der skulle arbejdes videre med", fortæller Charlotte Broman Mølbæk.
Der gik så, som hun siger, politik i sagen og af forskellige årsager kom Ungerådet først på byrådsdagsordenen i november 2015. Det blev endelig vedtaget 16. november og så havde man pludseligt travlt, hvis de unge skulle med på banen.
Først mellem jul og nytår blev det meldt ud at kandidater til rådet kunne opstille. Og frem til 17. januar kunne alle unge, der havde lyst til at blive en del af Ungerådet, opstille elektronisk. Allerede dagen efter, mandag 18. januar, gik valget i gang. Det vil sige, at der ikke har været tid for de unge til at sætte sig ind i det forskellige kandidaters meninger, og der har ikke, som til et kommunalvalg eller Folketingsvalg, været valgkamp.
"Processen har været lidt kluntet, det indrømmer jeg, og det er ikke god reklame for os politikere, at det ikke har været afviklet på en ordentlig måde. Men nu kan ungerådet tage over og det er dem, der skal stå for det næste valg og valghandlingerne. Så kommer der mere styr på tingene", håber hun.
Det er meningen, det nye råd skal holde første møde 4. februar. Derefter skal de i arbejdstøjet. De skal på banen i forhold til byrådssager vedrørende unge i kommunen. Her kan de være talerør for, hvad det er de unge i kommunen gerne vil have at byrådspolitikerne gør eller ikke gør. Ungerådet har også mulighed for at sende konkrete forslag eller idéer til behandling i de
relevante fagudvalg, hvor forslag eller idéer sendes til forvaltningen, der herefter udarbejder en
konkret sag til det pågældende fagudvalg.
Ungerådet skal også på banen i forhold til sommerens Randers Uge. Her er det meningen, at der allerede fra i år skal være mere for de unge, så de også føler at det er deres festuge.
Det er ikke bestemt, hvor længe Ungerådet skal sidde. Det skal de selv tage stilling til. De skal også selv planlægge og være med til at afholde næste valg, som kan blive næste år eller om to år.

Har man endnu ikke stemt kan det nås endnu på Kaosambassaden, hvor der hver dag er åbent for afgivelse af stemmer til og med fredag i denne uge.

På valg-hjemmesiden – www.ungevalg.dk kan man læse mere om valget og kandidaterne.

Endnu mangler valgtraileren at besøge Paderup Gymnasium, hvilket sker 27. januar kl. 08.15 – 15.30. Randers Produktionsskole besøges 28. januar kl. 08.00 – 11.00 og sidste stop bliver Tradium på Rådmandsboulevard, der besøges 29. januar 

Publiceret 26 January 2016 13:30