En lukning af sygehuset i Give er blandt foreslagene i sparekatalog.

En lukning af sygehuset i Give er blandt foreslagene i sparekatalog.

Sparekatalog:

Luk sygehus

Region Syddanmarks direktion foreslår i sit sparekatalog, som er blevet afleveret til regionsrådspolitikerne, at lukke sygehuset i Give.
Kataloget rummer også besparelser indenfor psykiatrien, hvor man vil reducere Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle med et halvt døgnafsnit svarende til 15 sengepladser, når afdelingen flytter ind i det nye psykiatrisygehus i Vejle i 2017. Andre forslag omhandler administrative besparelser.
Politikerne skal vælge spareforslag i kataloget for omkring 187 millioner kroner, da den sidste del op til de 200 millioner kroner kommer fra en besparelse på 12,9 millioner kroner i regionshuset i Vejle.
jh

Publiceret 26 January 2016 06:00