Esbjerg Kommune har en ambitiøs målsætning om at endnu flere skal bevæge sig rundt på cykel, og det kan der være gode penge i - særligt for forretningerne i midtbyen. Det viser en undersøgelse.

Esbjerg Kommune har en ambitiøs målsætning om at endnu flere skal bevæge sig rundt på cykel, og det kan der være gode penge i - særligt for forretningerne i midtbyen. Det viser en undersøgelse.

Der er gode penge i gode cyklistforhold

Esbjerg optimerer løbende cykelforholdene - og det er der penge i

Af
Louise Ritter

En supercykelsti, cykelbro over jernbanen, bedre parkeringsforhold til de to-hjulede og en generel øget fokus på at optimere forholdene for kommunens cyklister.

Esbjerg Kommune poster i disse år en betydelig mængde penge og ressourcer i at gøre forholdene for cyklister så gode, at endnu flere på sigt vil foretrække cyklen frem for bilen.

Målet er, at mindst halvdelen af kommunens borgere dagligt skal hoppe på den to-hjulede. Det er et par år siden, at tallet sidst blev opgjort. Dengang tog 44 procent af borgerne i Esbjerg Kommune mindst én daglig cykeltur, så det ambitiøse mål virker ikke helt urealistisk.

“Målet er både sund fornuft rent sundhedsmæssigt, men også samfundsøkonomisk,” siger Anders Kronborg, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

Han henviser i særlig grad til en undersøgelse af danskernes transport, forbrug og adfærd, som COWI A/S i 2015 udarbejdede i samarbejde med syv danske kommuner heriblandt Randers og Aalborg, som Esbjerg Kommune i flere andre sammenhænge sammenlignes med.

Cykel er valg nummer et

Undersøgelsen stiller skarpt på danskernes brug af cyklen, og den betydning cyklisterne har for bymidterne og ikke mindst forbruget i dem.

Undersøgelsen viser, at cyklister og gående står for halvdelen af omsætningen i centrum af de seks største byer, der er med i undersøgelsen. Den viser også, at cyklen er det foretrukne valg til indkøb og anden brug af byens service- og kulturtilbud. Den viser også, at cyklister i gennemsnit besøger lidt flere butikker eller andre byfunktioner per tur sammenlignet med bilister og gående. Cyklister bruger altså byen mere varieret og er derfor i høj grad med til at skabe liv i bymidten, hvor de altså også bidrager væsentligt til forretningernes omsætning.
Pablo Celis fra Aarhus Kommune er projektleder på undersøgelsen og han siger:

“Hovedårsagen til ikke at cykle er afstanden. Samtidig viser undersøgelsen, at kun 21 procent af bilisterne har over to kilometer til de nærmeste butikker. Det kalder både på at fastholde indkøbsmulighederne nær bopælen og på en mere generel indsats, så bilisterne ser det som en god mulighed at cykle på de korte ture.”

Ganske væsentligt er det, ifølge Pablo Celis, at det skal være nemmere at parkere centralt på sin cykel end i bil - et område som Esbjerg Kommune allerede har fokus på og som kommunen for godt et år siden også modtog tilskud til.

“For hver bil, der parkeres i midten af byen, kan der holde otte cykler. Det er vi helt klar over,” fastslår Anders Kronborg.

Publiceret 28 January 2016 06:00