Projektleder Maja Olesen og børnesagkyndig Rikke Ruby vil gerne lære forældre at samarbejde.

Projektleder Maja Olesen og børnesagkyndig Rikke Ruby vil gerne lære forældre at samarbejde.

Projekt skal lære folk at være godt skilt

Statsforvaltningen i Odense og Aabenraa tilbyder nu kurser til skilte forældre

Af
Af Betina Skjønnemand

Et nyt projekt sender nu skilte forældrepar på kursus for at lære at være skilt på en god måde.
Forklaringen er, at Statsforvaltningens afdelinger i Aabenraa og Odense lige nu er i gang med et nyt projekt, der skal afklare, om et kursus i at lære at være forældre sammen i stedet for hver for sig giver nogen gevinst for skilte forældrepar og deres børn på den lange bane.
Projektet er støttet af satspuljemidler og er foreløbigt berammet til at køre i tre år.
“Helt konkret vil vi gerne undersøge, om 'det kan betale sig' at gennemføre kurserne. Vi gerne vil finde ud af, om vi, ved at give forældrene hjælp til selvhjælp, kan hjælpe dem til at finde gode løsninger sammen i stedet for, at Statsforvaltningen skal træffe juridiske afgørelser. Vi vil lære forældrene at samarbejde - både i den konkrete sag, som de henvender sig til os for at få løst, men også fremadrettet,” forklarer Maja Olesen, der er projektleder på projektet, der foreløbig løber i tre år.

Giver gode redskaber

Børnesagkyndig Rikke Ruby er blandt underviserne på kurserne.
“Når et forældrepar for første gang henvender sig her på Statsforvaltningen, tager vi en indledende samtale for at finde ud af, om de vil have glæde af kurset. Selve kurset giver forældrene nogle gode redskaber - både i forhold til at finde ud af, hvordan man kan samarbejde om det at være forældre hver for sig, men vi giver dem også en forståelse for, at det at blive skilt kan fremkalde forskellige følelser hos de involverede parter”, fortæller Rikke Ruby, der understreger, at kurset både omfatter de mere psykologiske faktorer, men også er meget konkret i forhold til at anvise løsningsmodeller til samarbejde mellem forældrene.
Statsforvaltningen anslår, at omkring 1.200 forældrepar vil blive tilbudt kurset om året i de tre år, forsøget varer. Heraf vil omkring halvdelen komme fra det område, som afdelingen i Odense dækker.

Publiceret 28 January 2016 14:00