Udvalg drøfter ny organisering af skolerne i Syddjurs

Af
Bent Larsen

Familie og institutionsudvalget i Syddjurs Kommune drøfter på deres møde på mandag et oplæg til en ny organisering af skolerne i Syddjurs.
Baggrunden er, at det faldende børnetal og en presset kommunal økonomi kalder på justeringer.
Kombineret med en ny tildelingsmodel for skolerne er målet at bevare antallet af skoler og samtidig sikre robuste og fagligt stærke undervisningstilbud.
Der er udarbejdet en række modeller baseret på oprettelse af 3 eller 4 skoledistrikter, hvor ledelsen i hvert skoledistrikt har ansvaret for en række skolelokationer.

Publiceret 28 January 2016 10:17