Varde Kommune samler lokale kræfter omkring demens

Sidste efterår gik Varde sammen med fem andre kommuner om at udvikle de første demensvenlige kommuner i Danmark. Nu intensiveres indsatsen lokalt med etableringen af en lokal demensalliance, som skal arbejde for bedre forhold for demente og deres pårørende.
Den nye demensalliance er sat sammen af en bred kreds af lokalt forankrede organisationer, foreninger og offentlige tilbud, som hver især kan bidrage til en stærk samlet indsats for bedre vilkår for demente og deres pårørende.
Demensalliancen får blandt andet fokus på at udvikle konkrete, fælles tiltag, der skal kunne gøre en forskel for demente og deres pårørende. Eksempelvis kampagner, der kan øge kendskabet til demens og fjerne nogle af de tabuer, som sygdommen fører med sig.
Samtidigt med dannelsen af den lokale demensalliance styrkes indsatsen for at involvere borgerne i arbejdet med at gøre Varde Kommune til foregangskommune på området. Første skridt på vejen er en foredragsaften den 28. januar, hvor man kan blive klogere på demenssygdomme, forebyggelse, symptomer og behandling. Foredragsaftenen er på Hotel Arnbjerg fra kl. 15.00 – 18.00. Tilmeld dig på 7994 6821.

Publiceret 28 January 2016 12:00