Debat:

Bak op om bevarelsen af varmtvandsbassinet


LÆSERBREV: Efter at have fulgt debatten om lukning af sygehusets varmtvandsbassin og læst de forskellige læserbreve – samt fået flere henvendelser fra brugerne, som er meget ulykkelige over den fremtid, de går i møde, hvis der sker en definitiv lukning ved udgangen af 2016, har jeg følgende kommentarer:
I 37 år har jeg varetaget genoptræningen, henholdsvis på Skansevejens Skole, Fredericiaskolen og Fredericia Sygehus med samme patientkategori, som er på Sygehuset nu, og jeg varetager stadig genoptræning hver fredag af handicappede og bevægelseshæmmede på Fredericiaskolen (nu: CENTER FOR HØRETAB). Lad det ikke blive en realitet at lukke bassinet – tænk på alle de handicappede borgere, som har et stort behov for at blive genoptrænet og dermed få en tålelig tilværelse med færre smerter i alle led og muskler.
Jeg er godkendt af det tidligere Vejle Amt til genoptræning ved kompenserende undervisning af alle former for bevægelseshæmmede. Det drejer sig om 5 kategorier:
- alle former for bevægelseshæmmede
- døve og svagthørende
- blinde og svagtseende
- psykisk hæmmede og
- genoptræning af hjertepatienter under lægekontrol
Siden 1978 har jeg haft den store glæde at genoptræne borgere med diverse handicaps – det drejer sig om ca. 3500-4000 borgere i alt Alle disse med en lægehenvisning. Det har været tydeligt at se, hvordan der skete en bedring med deres helbred – det må ikke stoppe; der må findes en anden udvej. Et sådant velfungerende bassin bør ikke stå tomt, det er afgjort spild af resourcer – tænk på, hvad man sparer det offentlige for ved at lade genoptræningen fortsætte. Det sociale aspekt og samværet med andre har en uvurderlig betydning for disse mennesker – samtidig med at det giver livskvalitet, er endvidere medvirkende til at afhjælpe ensomheden hos mange enlige, svage ældre.
Jeg ved, at en stor del af mine tidligere svømmere, som desværre måtte stoppe på Fredericiaskolen på grund af amtets opsigelse af overenskomsten med aftenskolerne, så sig nødsaget til at stoppe med genoptræningen og derved har fået det meget værre i alle led og muskler på grund af manglende vedvarende træning.
Afslutningsvis vil jeg sige, at hvis alt håb er ude - dvs. når sygehuset ved udgangen af 2016 lukker, kan der måske findes andre alternativer – f.eks. Fredericiaskolen, som kører med en temperatur på 31 grader C samt Kirstinebjergskolen, hvor temperaturen er 26 grader C, hvilket er normal svømmehals-temperatur. Da skolen hører under kommunen, kunne man forestille sig, at temperaturen i bassinet kunne sættes op. Den tredje mulighed er BADELAND i varmtvandsbassinet.

Publiceret 28 January 2016 08:15