Mange elever må holde sig for øjnene, når de oplever scener som disse på skadestuen.

Mange elever må holde sig for øjnene, når de oplever scener som disse på skadestuen.

Misbrug rammer 520 folkeskolelever

Kommunens 7. klasses elever får nu mulighed for selv at forme deres liv og fremtid

Af
Kim Schou

MISBRUGETS BAGSIDE Hvordan skal dit liv og din fremtid forme sig? Det er spørgsmålet til 7. klasserne, der undervejs præsenteres for svaret: ”Du vælger selv”.
Cirka 520 elever fordelt på 25 klasser og en specialklasse fra 7. klassetrin i Varde Kommune får den 26., 27. eller 28. januar mulighed for at opleve misbrugerens ulykkelige tilværelse på en meget nærværende facon.
Det sker, når Lions Clubberne i Varde og Ølgod, i tæt samarbejde med Varde Kommune Ungdomsskolen, SSP samt Center for Sundhedsfremme) og Varde Garnison, med hjælp fra bl.a. elever fra Campus, politiet og skadestuen på Sydvestjysk Sygehus for syvende år i træk gennemfører en alternativ undervisning om bl.a. misbrug.

Politistation og skadestue

Undervisningen tager udgangspunkt i fem teaterværksteder og masser af dialog, hvor eleverne kommer meget tæt på situationer fra en misbrugers hverdag.
Det handler både om bekymringssamtale ved politiet, ”færdselsregler” i festmiljøet, en realistisk skadestuesituation samt om en forfest. På politistationen foretager en politimand en meget realistisk bekymringssamtale med en ung, der er ved at komme ud i et misbrug. Skadestuen er bemandet med to professionelle sygeplejersker, som bl.a. viser, hvordan udpumpning af en ung misbruger finder sted. Til forfesten inviteres tilskuerne til både en pige forfest og en drenge forfest, hvor det ender galt for nogle af deltagerne. Her præsenteres problemerne på en meget direkte måde.
På det sidste af de fem værksteder inddrages eleverne helt, idet de her skal samarbejde om løsningen af forskellige opgaver, og hvor det er helt legalt at bede sidemanden om hjælp. Undervejs i ”forestillingen” stoppes op, og eleverne inddrages i en dialog eller direkte i spillet.

Det hele foregår på en måde, så eleverne lever sig ind i de ubehagelige scener.

Det hele foregår på en måde, så eleverne lever sig ind i de ubehagelige scener.

Forældrene er også med.

Eleverne gennemfører projektet på en halv dag i dagtimerne, og om aftenen er deres forældre inviteret til at se, hvad deres børn har været igennem.
Lions klubberne byder på en kop kaffe eller te og forældrearrangementet slutter med en debat med emnet: ”Unge og alkohol contra sunde fritidsinteresser”. Debatpanelet er igen i år udvidet med formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, lederen af Lokalpolitiet, Torben Kloster, en repræsentant for Natteravnene i Varde, forebyggelseskonsulent Glenn Olesen, Center for Sundhedsfremme og Viceinspektør Svend Aage Hansen fra Ungdomsskolen.
“Det skulle gerne give basis for en god dialog i hjemmet om, hvordan det kan gå unge mennesker, der kaster sig ud i misbrug af enten alkohol eller narko,” fortæller Kåre Jensen fra Lions Club Varde.
Kåre Jensen er selv politibetjent og kender om nogen til disse problemer.
På baggrund af tilbagemeldinger fra lærere og elever, der gennemførte projektet i januar 2015, er der foretaget nogle småjusteringer i dette års projekt.
“Det mest glædelige er dog at projektet igen i år kan gennemføres på Varde Kaserne, hvor vi igen har fået rådighed over nogle store lokaler,” slutter Kåre Jensen.

Publiceret 29 January 2016 12:00