Til barnets og familiens bedste!

Landsformanden og lokalformanden for Socialpædagogerne kalder byrådets prioritering af slægtsanbringelser med et måltal på 40% for rystende. Det kræver naturligvis et svar fra en af de ansvarlige politikere. At vi politisk har prioriteret slægtsanbringelser, barnet, familien og en tidlig sammenhængende indsats er ikke nyt. Det er en del af Haderslev Reformen, hvor vi ønskede, at familien, barnet, samt vores pædagoger, lærere, dagplejere fik en tidlig, hurtig, tværfaglig og fleksibel hjælp, så de selv kunne komme videre. Det er den fremskudte indsats med rådgivningsteamene, hvor alle kan ringe og skrive ind og i løbet af en uge får en aftale med en familiekonsulent, psykolog, sundhedsplejerske, mfl. Der bliver ikke oprettet nogen sag, og rigtig mange har fået en hurtig kvalificeret rådgivning og vejledning. Vi har samtidigt fået skabt et meget mere fintmasket sikkerhedsnet og kommer nu ca. 1½ år tidligere ind, hvor der er brug for mere hjælp, og der skal oprettes ”en sag”. Samtidigt besluttede vi, at alle kun skal have én koordinerende socialrådgiver, der hjælper familien igennem systemet til den rette hjælp og at barnets netværk inddrages. Derfor har vores socialrådgivere fået et reduceret antal sager. Vi ønsker at hjælpe familien så tidligt og så meget, som overhovedet muligt. Derfor har vi også et familiehus med specialister, der kan støtte både familien og barnet. Men når det desværre ikke altid er nok og barnet ikke kan bo hjemme eller kun deltids, så prioriterer vi anbringelser i slægten, der hvor det er muligt. Det er ikke nyt at andre i familien tager et barn til sig og at barnet udvikler sig, oplever at høre til og har gode blivende relationer efter det fyldte 18 år. Det er selvfølgelig ikke bare nemt og lykkeligt altid. Det kræver altid en individuel og konkret vurdering, ofte en tidlig inddragelse af netværket og en løbende pædagogisk støtte til fx de bedsteforældre, der tager barnet til sig. Der vil være kvalitet og faglighed bag vores indsatser. Vi har i dag ca. 9% slægtsanbringelser og sat et måltal på 40%. Det kan være for lavt eller for højt, og man kan som SL være uenige i, hvorvidt slægtsanbringelser og måltal er en god idé, men man kan ikke være uenige i, at vi har forskningen, lovgivningen, familieværdierne og barnets bedste på vores side! Det synes jeg ikke er rystende, men udtryk for seriøst arbejde politikere!
Venlig hilsen
Byrådsmedlem for socialdemokraterne
Bo Morthorst Rasmussen
Fjelstrup Nørrevej 34
6100 Haderslev

Publiceret 29 January 2016 09:00