Jesper Fink ved det kryds, hvor en ny stamvej på seks meter fra det nye boligområde skal munde ud i Fladhøjvej, der kun er fire meter bred. (Foto: Betina Skjønnemand).

Jesper Fink ved det kryds, hvor en ny stamvej på seks meter fra det nye boligområde skal munde ud i Fladhøjvej, der kun er fire meter bred. (Foto: Betina Skjønnemand).

Ægtepar kæmper mod lokalplan i Rødekro

En udstykning på 115 boliger på Fladhøjvej er nu sendt i høring

Af
Af Betina Skjønnemand

Byrådet godkendte på deres møde forleden at sende en ny lokalplan i offentlig høring.
Lokalplanen omhandler en ny udstykning af 115 boliger ved Fladhøjvej og Hærvejsskolen.
De fremtidige beboere til området skal køre til og fra deres bolig via Fladhøjvej. En ny såkaldt stamvej skal føres ud i den nuværende Fladhøjvej.
Men det er ikke en optimal løsning, mener ægteparret Jesper og Anne Fink, der bor på vejen, og færdes på den til dagligt.
“Hvis man skal have trafik fra alle de nye boliger, så skal Fladhøjvej udvides. Som planerne er nu, så vil man føre en ny 6 meter vej ud i Fladhøjvej, der er fire meter bred. Og dertil skal man lægge alle de cyklister, der færdes på Fladhøjvej, som som vil komme til at skulle krydse den nye stamvej,” forklarer Jesper Fink.
Han ejer jorden omkring den nye vej, og kommunen skal ekspropriere jord for at etablere den nye vej.
“Jeg synes kommunen skal være lidt mere fremsynet. De kommer til at skulle udvide Fladhøjvej efterfølgende. Vejen er slet ikke bred nok. Der kan ikke komme to biler forbi hinanden uden at komme ud i rabatten”.
Han peger på en løsning, hvor det nye boligområde får trafiktilslutning i den modsatte ende - over mod jernbanen.
“De mener, det en dyrere løsning. Men de har ikke indregnet den udvidelse af Fladhøjvej, som bliver nødvendig,” forklarer Jesper Fink.
På trods af ægteparrets protester, valgte et flertal altså at sende planen i høring. Noget der undrer Jesper Fink.
“Mange politikere har tilkendegivet, at de godt kan se, at planen ikke holder, og at de vil stemme imod, hvis der ikke sker ændringer efter høringsfasen. Jeg forstår bare ikke, hvorfor man vælger at stemme for at lokalplanen sendes i høring. Det er jo spildt arbejde. Hvorfor ikke gøre arbejdet rigtigt fra starten?” slutter Jesper Fink.

null

Publiceret 01 March 2016 09:00