Engtsrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen er udvalgt til projektet. (Arkiv foto)

Engtsrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen er udvalgt til projektet. (Arkiv foto)

Æresrelaterede konflikter på skoler

Sammen med Aalborg er Hvidovre udvalgt til at deltage i et projekt, der skal gøre SSP-lærerene i stand til at håndtere og vejlede unge, der oplever konflikter af æresrelateret karakter

Tre af Hvidovres SSP-lærere skal nu opkvalificeres til at kunne identificere, støtte og vejlede unge, der har problemer relateret til æresrelaterede konflikter.

Af
Ole A Sørensen

Som led i den Nationale Strategi mod æresrelaterede konflikter har Styrelsen for International Rekruttering og Integration - det er en styrelse under Udlændinge-, integrations- og boligministeriet - afsat midler til at opkvalificere et antal medarbejdere på nogle skoler. Medarbejderne skal opkvalificeres til at kunne identificere, støtte og vejlede unge i problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter. Hvidovre Kommune er - sammen med Ålborg Kommune - udvalgt til at deltage i projektet, der løber frem til 31. december 2018. Deltagelsen betyder, at Hvidovre Kommune tildeles tilskud til udgifter forbundet med lærernes arbejdstid, transport og formidling i forbindelse med projektet.

Konflikterne

Projektet bliver i Hvidovre et supplement til de eksisterende forebyggelsesstrategier som SSP-samarbejdet har fokus på. Det er blandt andet områder som misbrug- og kriminalitetsforebyggelse, trivsel, konfliktmægling og radikaliseringsforebyggelse. Projektet implementeres derfor som en del af kommunens SSP-samarbejde og kommunens SSP-konsulent fungerer som intern projektleder. Med projektet er det hensigten at sikre at unge, der oplever udfordringer af æresrelateret karakter, har adgang til at få kvalificeret hjælp og støtte på deres skole. Skolen er et oplagt sted at sætte ind med støtte og rådgivning til de unge. Her færdes de unge dagligt og de er her i tæt kontakt med lærere, pædagoger og andet personale. Formålet er at opkvalificere tre SSP-lærere fra tre skoler til at varetage funktionen som vejleder i sager om æresrelaterede konflikter blandt elever på skolen. Æresrelaterede konflikter kan være af forskellig karakter og indhold og finder oftest sted internt i familien, hvorfor en æresrelateret konflikt mellem den unge og familien kan være svær at identificere. Konflikter af æresrelateret karakter kan derfor opfattes som værende privat og en indblanding kan opfattes som en kritisk stillingstagen over for andres kulturelle normer og valg af opdragelsesmetoder. SSP-lærerne skal føle sig sikre på, hvordan de skal hjælpe og støtte de unge, og ikke frygte at de gør noget forkert eller ødelægger samarbejdsforholdet til forældrene eller forværrer konflikten mellem forældre og den unge.

Skolerne

Projektets primære målgruppe er de unge på de udvalgte skoler, der oplever æresrelaterede konflikter. Projektets sekundære målgruppe er unge på kommunens øvrige skoler og klubber, som igennem vejlederne og SSP-netværket vil blive orienteret og få tilbudt vejledning og støtte i forhold til æresrelaterede problemstillinger. Der er udvalgt tre SSP-lærere fra tre skoler - nemlig fra Engstrand-, Frydenhøj- og Gungehusskolen - til at deltage i projektet. De tre skoler er udvalgt fordi de har en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk - mellem 14 og 35 procent -  og derved kan opleve udfordringer af æresrelateret karakter. Efter projektets afslutning skal erfaringer fra de to kommuner udbredes til andre kommuner i landet.

Publiceret 01 March 2016 08:00