Man kan læse mere om trivselsprojektet på www.redbarnet.dk/megafonen/minskoleminven. Pressefoto: Call Me

Man kan læse mere om trivselsprojektet på www.redbarnet.dk/megafonen/minskoleminven. Pressefoto: Call Me

Bakkeskolen vil skabe bedre trivsel

Større fokus på trivsel skaber bedre læring og mindre mobning

Bakkeskolen i Kolding er gået med i Red Barnet og Call Mes trivsels-projektet “Min skole - Min ven” der har til mål at højne trivslen blandt landets elever.
”På Bakkeskolen har vi et stort fokus på trivsel, fordi vi generelt ser det som fundamentet for elevernes læring. Hvis eleverne ikke trives eller har været udsat for en konflikt, så fylder det rigtig meget hos den enkelte. Derfor er det også vigtigt, at vi inddrager børnene i trivselsarbejdet og lader dem komme til orde. Det er dem, der mærker det på deres krop og derfor bedst kan fortælle, hvad der er afgørende for, at de trives,” siger Dorthe Jørgensen, AKT lærer og klasselærer på Bakkeskolen i Kolding.
De skoler, der har tilmeldt sig projektet har fået gratis undervisningsaktiviteter, der enten kan bruges på Trivselsdagen den 4. marts eller i andre sammenhænge som inspiration til at få snakket om trivselsudfordringerne i den enkelte klasse eller på skolen.

Trivsel og mobning følges

Målet med projektet er i fællesskab at fremme trivslen blandt eleverne på landets grundskoler og sikre et større fokus på bekæmpelsen af mobning. I forvejen er både Red Barnet og Call Me godt repræsenteret ude på skolerne: Red Barnet i form af materiale og undervisningsforløb om mobning og Call me med skoleprojektet Film Studios, der har fået elever rundt om i hele landet til at arbejde med trivsel på en kreativ og involverende måde.
“Trivsel og mobning følges oftest ad, og det er vigtigt, at både børn, unge, fagfolk og forældre taler om det. Netop den gode dialog skal “Min skole – Min ven” bidrage til. Vores mål er at hjælpe skolerne med at få sat trivsel på skoleskemaet, så skolerne opnår et bedre og sundere mentalt miljø og samtidig opfylder lovkravet om at have en antimobbestrategi, som mange skoler fortsat mangler,” siger Jonas Keiding Lindholm, der er generalsekretær i Red Barnet.
Trivselsdagen følges op med uddelingen af Red Barnets og Call Me's fælles Trivselspris til den skole i hver region, der har lavet de bedste trivselsregler og antimobbestrategier. Af de fem regionsvindere kåres også Danmarks bedste trivselsskole.

Publiceret 01 March 2016 12:00