Hver søndag mø'des omkring 180 børn og voksne til gudstjeneste i Kronjyllands Frimenighed på Genaavej - på lørdag har menigheden 20 års jubilæum. Foto: Heidi Willumsen Johannesen

Hver søndag mø'des omkring 180 børn og voksne til gudstjeneste i Kronjyllands Frimenighed på Genaavej - på lørdag har menigheden 20 års jubilæum. Foto: Heidi Willumsen Johannesen

Fællesskabet bærer frikirkemiljøet

På lørdag fejrer Kronjyllands Frimenighed på Grenaavej 20 års jubilæum som frikirkefællesskab. Kirken levede de første år en lidt omtumlet tilværelse før man fandt egne lokaler på Grenåvej, hvor fællesskabet har fået tid og plads til at udvikle sig
 
Hos Kronjyllands Frimenighed er der lige nu 165 voksne og 100 børn i medlemsskaren - et tal der er vokset siden starten, hvor kun 25 voksne var med til at stifte menigheden i 1996.
"Der er noget smittende ved at mødes i et fællesskab båret af frivillighed. Der er der mange, der kan se, og jeg tror, at det er derfor, vi er vokset så meget over årene", siger præst i kirken Peter Kofoed Herbst, der har været præst i kirken siden 2001, et par år før man købte lokalerne på Grenaavej.
Der er efterhånden en håndfuld frikirkemenigheder i Randers og hver med deres profil.
"Det er jo ligesom et fitnesscenter, som jo også udbyder den samme vare, men man vælger jo det center, der passer bedst til én", mener Peter Kofoed Herbst.
Hos Kronjyllands Frimenighed er familien i højsæde. Her lægger man vægt på, at der er noget for hele familien - at man til gudstjenester kan få budskabet i øjenhøjde. Derfor har man også både børne, teenage- og ungdomsgrupper, så det kristne budskab formidles bedst muligt.
 
Hele ugen
Højdepunktet på ugen er søndagens gudstjeneste, hvor godt 2/3 af de fremmødte er medlemmer og resten interesserede og måske kommende medlemmer. Her kulminerer fællesskabet i sang og musik og forkyndelsen af det kristne budskab.
Og her adskiller de frikirkelige menigheder sig fra hinanden.
"Vi søger en god blanding af det traditionelle og moderne - og har eksempelvis alter og knæfald og en præst i præstekjole, samtidig med at der er rytmisk band på ved alle gudstjenester. Andre har indrettet sig anderledes - måske en scene uden alter og en præst i hverdagstøj. Man indretter sig efter, hvad man synes understøtter budskabet bedst, tror jeg", fortæller Peter Kofoed Herbst.
Under gudstjeneste ledes de mindre børn og juniorerne dog ud, for at høre om kristendommen på deres eget niveau. På denne måde bliver der tid til fordybelse hos de voksne, når præsten prædiker.
Kirken har store rummelige lokaler, der bliver brugt hele ugen. Blandt andet er der spisefællesskaber, mandefællesskaber, samtale fællesskaber, børneklub, teenageklub ungdomsgruppe og selvfølgelig konfirmationsforberedelse.
"Vi gør meget ud af at byde nye medlemmer velkomne. Derfor er det vigtigt at når vi stifter en ny klub eller et fællesskab at så er der plads til de nye. Fællesskaberne skal have en menig. Det er ikke bare nok at mænd vil ud at sparke dæk. Der skal ligesom været et dybere formål. Hvor kan dette føre hen. Hvad får I ud af det, og er der plads til nye medlemmer", lyder det fra Peter Kofoed Herbst.
 
Fællesskab trods forskellighed
Frikirkerne i Randers har et bånd, der binder dem sammen. Det er det kristne budskab. Og så kan man jo ligeså godt samarbejde og snakke sammen.
Menighederne er nok forskellige, men præsterne er også kollegaer. Derfor mødes de hen over året og en uge hvert år samles menighederne og beder sammen ligesom det sker ude i resten af verden. Derudover snakker de sammen om menighederne og kommer hinanden ved på tværs. Det er faktisk hyggeligt, mener præsten i Kronjyllands Frimenighed. Også de unge kender hinanden på kryds og tværs af menigheder. De går måske på videregående uddannelser sammen, men er tilknyttet hver deres menighed. Men det er tit, at Peter Kofoed Herbst oplever, at de unge fra Unite (Kronjyllands Frimenigheds ungdomsklub) og Skywalk (Den Evangeliske frikirkes ungdomsklub) mødes på tværs.
Og så har tre af kirkerne Pinsekirken, Kronjyllands Frimenighed og Den Evangeliske frikirke i fællesskab oprettet Kirkernes Familiehjælp med hjælp til trængende familier i kommunen. Her hører tøjuddelingen hjemme i Kronjyllands Frimenigheds lokaler på Grenaavej.

Publiceret 01 March 2016 11:00