Godkendt som folkeoplysende forening

Hvidovre Kommunes Folkeoplysningsudvalg har godkendt - 123 international Folkedans - som folkeoplysende forening i Hvidovre kommune.

Det er oplyst at foreningens formål er at udbrede kendskabet til international folkedans under hyggelige og sociale former, og foreningen håber at kunne tiltrække medlemmer med flere etniciteter qua foreningens fokus på international dans. 123 international Folkedans har pt. 22 medlemmer, heraf 17 med bopæl i Hvidovre kommune, og alle medlemmer er over 25 år. Bestyrelse består af tre personer, hvoraf formand og kasserer har bopæl i Hvidovre. Begrundelse for ansøgning er bl.a. at man ønsker et kommunalt lokale til deres aktivitet, men omkring godkendelsen er man dog blevet gjort bekendt med lokalesituationen i Hvidovre kommune.

Publiceret 01 March 2016 08:00