Erfaringerne i 2015 er rigtig gode og nu udbredes det til hele Kolding Kommunes hjemmepleje, lyder det fra Søren Rasmussen

Erfaringerne i 2015 er rigtig gode og nu udbredes det til hele Kolding Kommunes hjemmepleje, lyder det fra Søren Rasmussen

Helbredshjulet snurrer i Kolding

Nyt redskab skal hjælpe til lettere at opdage forandringer hos de ældre

Kolding Kommune sætter fokus på tidlig opsporing af sygdom blandt ældre. Målet er at de ældre bliver helbredt eller får hjælp inden en sydom udvikler sig til noget alvorligt og eventuelt udvikler sig til en indlæggelse på sygehus. Til at hjælpe med opgaven har man taget et lille paphjul i brug.
“Vi har i forvejen meget fokus på forebyggelse i Kolding Kommune, med det nye tiltag i hjemmeplejen bliver vi endnu bedre. Det lille paphjul er en hjælp til hjemmehjælperne, som minder om at have fokus på om der sker ændringer i den ældres levevis på seks områder. Hjemmet, fysiske klager, spise/drikke, psykisk/socialt, medicin-indtagelse og hverdags aktiviteter. Ved hverdags aktiviteter skal man observere om der f.eks. opleves fald, øget behov for hjælpemidler, mere sengeliggende, hvordan er mobiliteten, er der pletter på tøjet eller opleves der pludseligt et fald i soigneringen,” fortæller formand for seniorudvalget Søren Rasmussen (DF) i en pressemeddelelse.
De sygdomme som typisk opdages med øget fokus og hjælp fra det lille hjuls seks fokusområder er lungebetændelse, dehydrering, blærebetændelse, forstoppelse, blodmangel og infektioner. Når hjemmehjælperen observerer en ændring, har de en app på deres telefon hvor der er skemaer der hjælper med vurdere hvor alvorlige ændringerne er og hvad der skal gøres. På den måde opdages sygdomme eller svækkelse tidligere, behandling og hjælp kan indsættes,”

Publiceret 01 March 2016 18:00