Hjertstartere i Bredalsparken

Afdelingsbestyrelsen i Bredalsparken har besluttet at opsætte seks hjertestartere.

En repræsentant fra Beredskabsstyrelsen har medvirket til at finde velegnede placeringer af de seks hjertestartere. To er placeret på Arnold Nielsens Boulevard, mens der yderligere er opsat fire hjertestartere på henholdsvis Gurrevej, Berners Vænge, Hvidovrevej og i Grenhusene. Hjertestarterne er opsat udendørs i et hjertestarterskab med varme og alarm. Skabet kan åbnes uden brug af nøgle eller kode.oas

Publiceret 01 March 2016 08:00