Kriminaliteten i Køge går voldsomt ned

Færre forbrydelser i 2015. Køge oplever markant større nedgang end resten af Danmark

Af
Jakob Fälling

Tryg Kriminaliteten falder og falder. Ikke bare i landet som helhed, men særligt i Køge.
Det viser en gennemgang, som Lørdagsavisen har foretaget af tallene for kriminalitet i kommunen.
Mens antallet af anmeldelser i Danmark på hele straffelovsområdet i 2015 ligger 12,5% lavere end gennemsnittet for 2007-2015, er det tilsvarende fald for Midt- og Vestsjællands politikreds på 22,5%. I Køge er det endnu større.
Køge har næsten 29% færre anmeldelser end gennemsnittet for kommunen i de ni år, tallene er tilgængelige.
Kun 2.881 gange har borgere anmeldt en lovovertrædelse i Køge i 2015 mod mere end 5.000 gange i politiets travleste år, 2009.

Tryg og bekymring

På lokalstationen i Køge har Claus Darling Hansen ansvaret for det lokale forebyggelsesarbejde. Han vurderer, at flere faktorer spiller ind.
- Lokalbetjentene gør en forskel, fordi de viser sig i lokalområdet. Også Tryghed i Køge-initiativet har en meget stor betydning, siger han men understreger, at netop forebyggelse er meget svær at lave direkte effektmålinger på.
De seneste år har lokalpolitiet dog været særligt udfarende overfor børn og unge, der begår straffelovsovertrædelser over en vis bagatelgrænse.
- Vi indkalder dem og deres forældre til en bekymringssamtale. Vi snakker med forældrene alene, mens en socialrådgiver tager en børn & unge-samtale med barnet, i enkelte tilfælde er vi også med her, siger Claus Darling Hansen.
- Vi rådgiver dem ud fra sund fornuft, siger betjenten og forklarer, at meget få af de unge, der har været til samtale, har begået forbrydelser igen.
I 2015 gennemførte lokalstationen næsten af 40 af den slags samtaler.
- Desuden skriver vi ud til forældrene, hvis deres barn er blevet observeret sammen med bandemedlemmer. Selvom det kan være noget ganske uskyldigt, bør forældrene vide, hvis deres børn og unge færdes med de forkerte mennesker, siger han.

Butikstyveri konstant

Faldet i kriminalitet går igen på alle kriminalitetsområder, dog undtaget bedrageri, røveri og butikstyveri.
Bedrageriområdet er i følge politiet ligetil at forklare, fordi nye former for bedrageri har vundet indpas på internettet.
Lørdagsavisen har forsøgt at få en forklaring på det manglende fald på røveri og butikstyveri lokalt, men forskellige kilder i politiet afviser, at der findes en enkel forklaring. Antallet af røverier er så lavt - 15 røverier i Køge i 2015 - at statistiske udsving skal tages med et gran salt. Der var 184 butikstyverier i Køge i 2015. Nogenlunde det samme som gennemsnittet for hele perioden.

Kriminalitet udfases

Politidirektør for kredsen, Anne Tønnes, peger på, at de lave kriminalitetstal i politikredsen sagtens kan blive ved med at falde. Det skyldes, at ungdomskriminaliteten falder drastisk. Antallet af straffelovsovertrædelser begået af unge mellem 15 og 17 år er siden 2005 faldet med hele 45 % på landsplan. Også lokalt er der store fald i ungdomskriminalitet.
- Når færre unge end tidligere begynder en kriminel løbebane, kan det får betydning i mange år frem, da personer, som afholder sig fra at begå alvorlig kriminalitet i en ung alder, har større sandsynlighed for også at afholde sig herfra, når de bliver ældre, siger hun.

Publiceret 01 March 2016 11:00