Randers Kommune har taget initiativ til en folkeindsamling for at imødekomme et stort ønske hos mange randrusianere om at gentænke Doktorparken som et nyt grønt samlingssted

Randers Kommune har taget initiativ til en folkeindsamling for at imødekomme et stort ønske hos mange randrusianere om at gentænke Doktorparken som et nyt grønt samlingssted

Folkeindsamling for Doktorparken

Randers Kommune har taget initiativ til en folkeindsamling for at imødekomme et stort ønske hos mange randrusianere om at gentænke den mere end 100 år gamle bypark til et nyt grønt åndehul
 
Der er i Randers og omegn et stort ønske om at gentænke Doktorparken som et grønt samlingssted. Parken skal være et grønt åndehul i byen med fuglevolieren, en dejlig naturlegeplads og søen som de bærende elementer. Med henblik på at skabe gode tidssvarende forhold for fuglene, der inviterer til nysgerrighed og læring, har Kultur og Fritid udviklet en ny fuglevoliere i samarbejde med Randers Fugleforening, Randers Fjerkræklub, Racedueforeningen for Randers og omegn samt Produktionsskolen Mimers Brønd. Fugleforeningerne og produktionsskolen flyttede fuglene på vinterhotel i sidste uge for at gøre klar til opførelsen af den nye voliere.
Randers Byråd vedtog sidste år at gennemføre en renovering af fuglevolieren og området omkring volieren. Herudover har byrådet bevilliget en ekstraordinær anlægningsbevilling på 400.000 kroner til en naturlegeplads. Og med udgangspunkt i ønsket om at få skabt et grønt samlingssted har Kultur og Fritid lavet et oplæg, der indeholder en ny indgang med lindetræer og siddepladser, der går ned til søen, hvor fuglevolieren er på den ene side og naturlegepladsen på den anden side. Målet er at skabe rum til grønne pauser og til samvær, leg, læring og aktiviteter for alle aldersgrupper.
”Doktorparken er bestemt en prioritering for kommunen, og vi har erfaret, at der er en stor folkelig opbakning til Doktorparken og et ønske om at gentænke Doktorparken som et grønt samlingssted for alle aldersgrupper. Derfor har Randers Kommune besluttet at igangsætte en folkelig indsamling. Det er mit håb, at de mange randrusianere, som bærer Doktorparken i deres hjerte vil være med til at støtte op om projektet – det være sig borgere såvel som virksomheder,” udtaler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Nyholm.

Doktorparken

www.doktorparken.dk kan man læse mere om projektet, og hvordan man kan støtte parken. 

 

Støtter man Doktorparken, bidrager man til:

- Oprettelsen af en moderne fuglevoliere med fokus på fuglenes trivsel i naturlige omgivelser, der inspirerer til nysgerrighed og læring om fugle.

- Parkens historie – fortalt i et lokalhistorisk perspektiv, der inspirerer til erindringer og læring om ”gamle dage”.

- Hyggelige opholdspladser med udsigt over søen.

- Opholdsrum til foreninger med mulighed for kiosksalg i forbindelse med arrangementer.

Publiceret 02 March 2016 11:00