Forslag til lokalplan i høring

Køge byråd sendte tirsdag et lokalplanforslag i høring, som i detaljer fastsætter højderne på de nye byggerier i stationsområdet

Forslaget til lokalplan 1060 er en justering af den gældende lokalplan 1027. Den gældende lokalplan giver mulighed for bebyggelse i en højde på 12 meter og i særlige tilfælde op til 15,5 meter i stationsområdet. Det nye lokalplanforslag er mere detaljeret og fastsætter præcise bygningshøjder for de enkelte byggefelter i området.
De nye bygningshøjder i lokalplanforslag 1060 varierer fra 12 meter op til maks. 15,5 meter til bygningens kip. I nogle byggefelter må der bygges op til 12 meter i højden, mens den maksimale højde fx må være 13,5 meter eller 15,5 meter i andre byggefelter. På den måde sikrer lokalplanforslaget, at bygningerne i området får et varieret udtryk med forskellige højder. Samtidig kan man opfylde bygherrernes ønsker til byggeriet.
Den gældende lokalplan 1027 blev vedtaget, mens byggerierne i stationsområdet stadig var på tegnebrættet. Nu, hvor byggerierne begynder at tage form, har det blandt andet vist sig, at butikkerne i stueetagerne har brug for at have højere til loftet, end man først havde regnet med. Derfor er der på nogle af byggefelterne brug for at hele bygningen får øget sin højde.
Lokalplanforslaget ændrer kun på retningslinjerne for bygningshøjderne i stationsområdet. Antallet af kvadratmeter, der må bygges, er uændret. Der må bygges ca. 35.000 etagemeter i stationsområdet, og heraf må 13.500 m2 være butikker.
Forslaget til lokalplan 1060 er i offentlig høring frem til 3. juni., og der bliver holdt borgermøde om lokalplanforslaget i løbet af foråret.

Publiceret 02 March 2016 11:00