Landet over er beboerne på plejehjem i kram-underskud. Det gælder også i Haderslev kommune.

Landet over er beboerne på plejehjem i kram-underskud. Det gælder også i Haderslev kommune.

God idé:

Besøgsbabyer på vej til Haderslevs ældre

Voksenudvalget arbejder på et samarbejde mellem plejecentre og bl.a. mødregrupper

Af
Mette Henriksen

Travlhed, for få varme hænder, og børn og børnebørn, som bor så langt væk fra hjemegnen, at en tur forbi familiens ældste på plejehjemmet ikke foretages oftere, end til højtiderne.

Børn skaber glæde

Dette er hverdagen for ikke så få ældre, som bor på landets plejehjem. Berøring og kram kan dog give ældre en markant bedre hverdag, og derfor har Det Konservative Folkeparti foreslået Haderslev Kommune at undersøge mulighederne for at iværksætte en såkaldt besøgsbaby-ordning som et formaliseret samarbejde mellem plejecentre og blandt andet mødregrupper.
“Mødet med børn skaber glæde og glød i øjnene uanset alder, og det kan dække en del af de ældres behov for nærhed,” fastslår de konservatives Kjeld Thrane, næstformand i Haderslev kommunes Voksenudvalg.
“Det er vigtigt, at der sættes en ramme, hvor mødregrupperne kan besøge plejecentrene i deres hverdag og indgå som en naturlig del heraf.”
Forvaltningen har givet grønt lys for at arbejde videre med sagen. Næste skridt er derfor at undersøge mulighederne for at lokale mødregrupper kan indgå et samarbejde med et plejecenter omkring besøg og mødet mellem beboere, forældre og babyer.
“I første omgang vil det være naturligt at teste tanken på et plejecenter og gøre erfaringer, før ordningen eventuelt bredes ud. Da det også vil være vigtigt at rammerne sættes på en måde, der er til gavn for barnet og plejecentrets beboere,” siger næstformanden, som ikke forventer, at der er økonomi forbundet med dette initiativ.
“Det er planen at ordningen skal ses i en bredere ramme - det vil sige, ikke kun mødregrupper,” slutter Kjeld Thrane.

Besøgsbabyer hitter

Besøgsbabyerne har allerede gjort deres indtog i blandt andet Aarhus Kommune, hvor ordningen blev indført i foråret 2015. Her er der i dag mellem 75 og 100 besøgsbabyer.

Publiceret 02 March 2016 06:00