Rådmand:

Små virksomheder må ikke længere hjælpe de ældre

Brian Skov Nielsen foreslår krav om minimumsomsætning hos private leverandører

Af
Af Jane Thoning Callesen

Kan en lille virksomhed støvsuge lige så godt som en stor, eller vil borgerne få bedre praktisk hjælp og omsorg, hvis kommunen stiller krav om en minimumsomsætning hos de private leverandører?
Spørgsmålet var tirsdag genstand for debat, da Ældre-og Handicapudvalget diskuterede de krav, der skal indgå i en ny kontrakt med leverandørerne. 
Rådmand Brian Skov Nielsen ønsker (EL), at virksomheder, der leverer praktisk hjælp, skal omsætte for mindst 750.000 kroner, mens beløbet skal stige til 1.250.000 kroner, hvis virksomheden både yder praktisk hjælp og personlig pleje.
"Vi har haft problemer med, at de helt små virksomheder er gået konkurs. Det skaber utryghed hos borgerne og problemer for os, fordi vi så skal have penge op af lommen," siger Brian Skov Nielsen.
Han påpeger, at det kun er ganske få leverandører, det reelt vil få konsekvenser for, og at de jo kan slå sig sammen i et partnerskab, så de kan leve op til kravene.
"Det, der vejer tungest for mig som rådmand, er, at de private leverandører har de nødvendige faglige muskler, så borgerne får en tilstrækkelig ydelse. Vi er nødt til at sikre, at fagligheden er i orden, at der foregår rehabilitering og at der er et stabilt samarbejde med forvaltningen. Varen skal være ordentlig, og det hjælper minimumsomsætningen med at garantere, fordi det siger noget om erfaring, antal ansatte og hvor stor en opgave, man kan løfte."
Udvalget har været i dialog med de private leverandører, og ifølge Brian Skov Nielsen har de fleste en positiv indstilling til de nye krav.
"De fleste leverandører kan sagtens se fidusen i det. Der har dog været kritik fra et par firmaer, der ikke ønsker at gå sammen i et partnerskab. Til det må jeg bare sige, at hvis man går til opgaven med korslagte arme, er man ikke motiveret nok til at arbejde med ældre borgere."
Forslaget om minimumsomsætning har mødt kritik fra bl.a. de Konservative, og som det ser ud nu, er der ikke flertal i udvalget til at indføre de nye krav. Hvis det ender med, de ikke kan stemmes igennem i udvalget, har Brian Skov Nielsen tilkendegivet, at han vil gå videre med sagen til byrådet.

Publiceret 02 March 2016 16:00