Asylcenter ved Regionshospitalet Randers?

Af
Dan Jensen

Et asylcenter med plads til cirka 200 beboere ved Regionshospitalet Randers?
Udlændingestyrelsen har spurgt Randers Kommune om ejendommen på Østervangsvej, der tidligere husede sygeplejeskolen, er egnet til indkvartering af asylansøgere.
Asylcenteret ønskes i givet fald etableret med Vesthimmerland Kommune som indkvarteringsoperatør - ligesom asylcenteret i Søren Møllers Gade.
Ejendommen, der er ejet af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, er dog omfattet af en lokalplan for udvidelse af hospitalet og kommunen har derfor svaret, at et asylcenter på stedet vil kræve en ny lokalplan.
Udlændinge- og integrationsministeren har mulighed for at tilsidesætte lokalplanens og kommuneplanens bestemmelser, men efterfølgende har Randers Kommune ikke hørt noget fra Udlændingestyrelsen. Byrådet får en orientering om sagen på mandag.

Publiceret 03 March 2016 09:19