Jacob Birkler gæster på torsdag Dronningborg Kirke hvor han vil fortælle om de etiske dilemmaer omkring døden

Jacob Birkler gæster på torsdag Dronningborg Kirke hvor han vil fortælle om de etiske dilemmaer omkring døden

Døden er ikke det værste vi har

På torsdag 3. marts kan man møde afgående formand for Etisk Råd Jacob Birkler i Dronningborg Kirke, hvor han med humor og varme vil tage fat i vores forhold til døden
 
Jacob Birkler har om dette emne sagt følgende:
”Vi har med bioteknologien i stort omfang taget livet og døden i egne hænder. Før var døden den visse uvished. I dag er døden udskudt til fremtidig kontrol. Ofte parkeres døden for enden af livet, som noget jeg må tage stilling til, når jeg bliver gammel. Døden har fået en fast plads i livet, som var det en ussel pjalt ved livets kant. Når vi endelig forholder os til døden, er det de andres død, som er det bedste læhegn for vores egen dødsangst. Men måske bør døden snarere gå hånd i hånd med livet hele livet. Det er netop, når vi lever dødeligt, at døden giver livet et spark bagi, som en reminder om, at vi skal huske at leve det.Foredraget fokuserer på de etiske og eksistentielle implikationer affødt af en lang række helt nye biomedicinske muligheder.”
Jacob Birkler har været formand for Etisk Råd fra 2011 indtil februar i år.  Han er cand. mag. i filosofi og psykologi og har skrevet en lang række bøger og artikler. Det har været hans erklærede mål som formand for Etisk Råd at få de etiske diskussioner ned på et hverdagssprog, så alle kan deltage.
Foredraget begynder kl. 19, og der er fri entré.

Publiceret 03 March 2016 10:00