Direktør for Landbo Syd, Klaus Andersen.

Direktør for Landbo Syd, Klaus Andersen.

LandboSyd i vækst

Af
bs

Rådgivningsvirksomheden i Aabenraa med 135 ansatte øgede i 2015 omsætningen med fem procent til 71,8 mio. kr.
Det er et resultat af en fortsat tilgang af kunder fra hele landet samt udvidet aktivitet på eksi-sterende kunder, oplyser direktør Klaus Andersen.

”Vi kan se at den primære vækst kommer udenfor vores traditionelle markedsområde som er syd- og Sønderjylland. Det er positivt, at kunder i andre dele af landet har fået øje for vores rådgivningsydelser, det er med til at styrke og konsolidere virksomheden samlet set,” siger han.
Fremgangen i omsætningen sker i et faldende marked og LandboSyd budgetterer med yderlige-re fremgang i omsætningen i 2016.
”Årets resultat blev et overskud på knap 1,7 mio. kr. før skat. Det anser vi for tilfredsstillende henset til den markedsmæssige situation. Også datterselskaberne – Agrocura og LandboGrup-pen Syd – fortsatte de positive takter, som har været kendetegnende for selskaberne de sene-ste år,” siger Klaus Andersen.

”Den stigende efterspørgsel betød, at vi i 2015 ansatte 11 nye medarbejdere, og det bidrog sammen med udvikling af rådgivningen til en stor aktivitet i selskabet. Vi har stor fokus på eksi-sterende kunder og tiltrækning af nye. Vi er ejet af landmændene og til for landmændene. At dømme ud fra 2015 er vores vækst-strategi lykkedes og opsøgende aktiviteter og kundefokus vil også i fremtiden være en væsentlig del af vores strategiplan,” siger Klaus Andersen.

Årsregnskabet blev præsenteret på virksomhedens generalforsamling tirsdag d. 1. marts.

Publiceret 03 March 2016 11:00