Alle interesserede fik mulighed for at gå en tur under jorden, da der i denne uge var rejsegilde i den nye vejtunnel.(Foto: JCJ)

Alle interesserede fik mulighed for at gå en tur under jorden, da der i denne uge var rejsegilde i den nye vejtunnel.(Foto: JCJ)

Nu er der hul igennem

Rejsegildet i den kommende vejtunnel i Køge tiltrak enorm opmærksomhed i denne uge, da alle interesserede fik lov til at gå en tur gennem det meste af tunnellen

Af
Martin Rasmussen

Tirsdag i denne uge var der for første gang mulighed for at stikke næsen inden for i den nye vejtunnel, der senere på året skal forbinde Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej og dermed lette trafikbelastningen i Køges bymidte, og det blev lidt af en Køgebegivenhed.
Mange hundrede mennesker valgte at lægge vejen forbi rejsegildet, og det skabte kø ved både indgangen til tunnellen og ved rejsegildet pølsevogn, der virkede noget overmatchet af det store fremmøde.
Tunnellen er aktuelt et af de klareste og mest konkrete udtryk for udviklingen i Stationsområdet, og mens der stadig går et halvt års tid, inden trafikanterne kan tage tunnellen i brug, så gav rejsegildet alligevel et fint billede af både dens fysiske dimensioner og de store fordele, som den vil medføre for trafikken i området.
"Det er et vigtigt skridt i retning af at gennembryde den Berlinmur, som mange har kaldt jernbaneoverskæringen. Vejtunnellen bliver til glæde for alle, der færdes i Køge. Den vil gøre livet lettere for bilisterne, som undgår jernbanens bomme, og det medfører mindre trafik for fodgængere i det nye stationsområde," sagde borgmester Flemming Christensen i sin tale ved rejsegildet, hvor han desuden glædede sig over, at byggeriet foreløbig overholder tidsplanen.
"Det summer af aktivitet på de efterhånden mange byggepladser i Køge, og det gør det i den grad også her," sagde Flemming Christensen.
Hvis tidsplanen også overholdes i de kommende måneder, så kan de første biler køre igennem tunnellen i slutningen af september.
Tunnellen bliver i øvrigt den første af i alt tre nye passager over og under jernbanen. I 2017 følger en stationsbro over banen og senere er der også planlagt en underføring for fodgængere og cyklister mellem byen og havnen.


Fakta:
Vejtunnellen er omkring 150 meter lang. Hele anlægget inklusiv tilkørsels- og rampeanlæg er cirka 450 meter, og tunnellen er 9,5 meter bred. Anlæggelsen af den begyndte i marts sidste år. Siden er omkring 20.000 kubikmeter jord gravet væk fra området.

Selve tunnellen er 150 meter lang, og hele anlægget er 450 meter.

Selve tunnellen er 150 meter lang, og hele anlægget er 450 meter.

Rejsegildet tiltrak enorm opmærksomhed med op mod 800 gæster på plads til begivenheden tirsdag eftermiddag - blandt dem borgmester Flemming Christensen.

Rejsegildet tiltrak enorm opmærksomhed med op mod 800 gæster på plads til begivenheden tirsdag eftermiddag - blandt dem borgmester Flemming Christensen.

Publiceret 03 March 2016 14:00