Randers Byråd tager stilling til genoptagelse af sygedagpengesager

Af
Bent Larsen

Randers Byråd skal på mandag tage stilling til, hvad man skal gøre i forbindelse med de sygedagpengesager, der efter en højesteretsdom nu skal genoptages.
Som konsekvens af dommen og praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge efter tidligere praksis er standset med tilbagevirkende kraft.
Det indstilles, at sager bliver genoptaget, hvis berørte borgere henvender sig til kommunen, og at muligheden annonceres på kommunens hjemmeside.

Publiceret 03 March 2016 05:24