Randrusianerne cykler igen mindre - og det koster

Af
Bent Larsen

46.000 kroner pr. dag – hver dag – året rundt.
Det er hvad Randers kommune og regionen taber som følge af, at borgerne i Randers kommune nu cykler lidt mindre end i 2012, viser en ny Cowi rapport.
I perioden 2012 til 2014 er der i Randers kommune registreret et fald i cyklens andel af det samlede antal ture fra 15% til 12,5%.
Cowi’s beregninger anslår, at der yderligere er et samfundsmæssigt tab på 94.000 kroner pr. dag, når man medregner det tab cyklisterne selv har, ved at lade cyklen stå.

Publiceret 03 March 2016 09:00