Caption Caption

Caption Caption

Høring:

Hele byrådet kæmper for Haderslevs akutbil

Hele Haderslev byråd står samlet bag høringssvar til regionen

Godt fem millioner kroner. Så meget kan regionen spare, hvis akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og i Haderslev Kommune nedlægges, sådan som det er foreslået i et sparekatalog. Men hvis det står til byrådet i Haderslev Kommune, så skal akutbilen i Haderslev bevares. Et samlet byråd har godkendt høringssvaret til regionsrådet.
“I løbet af de sidste par år er både sygehus og skadeklinik i Haderslev lukket. Derfor er det vigtigt, at akutbilen fortsat vil være at finde på vejene i kommunen, så borgerne ikke skal vente på en ambulance. Det er så afgørende, at vi bevarer akutbilen, og det fremgår tydeligt af vores høringssvar,” siger borgmester H.P. Geil.
“Hvis man ikke får hurtig hjælp, kan det have store konsekvenser både for den enkelte borger men også for os som kommune. Udover de store menneskelige konsekvenser er det skatteborgerne i kommunen, der skal betale for genoptræning af en borger, der er kommet til skade og fx har fået en hjerneskade, fordi hjælpen ikke er kommet hurtigt nok,” siger han og tilføjer at ”Disse penge skal findes fra f.eks. børn eller ældre”.
Høringssvaret bliver nu sendt til regionsrådet, og der er også blevet foreslået at lave et borgermøde, hvor politikerne fra regionen vil blive inviteret med.
Det er ikke kun i byrådet, at der bliver sat ind i forhold til at beholde akutbilen. Butikkerne og ugeavisen i Haderslev har også sat gang i en underskriftsindsamling for bevarelse af akutbilen. Og det glæder borgmester H.P. Geil, at andre også går aktivt ind i kampen.
“Vi har brug for al den støtte, vi kan få. Det betyder meget, at der er så god opbakning. Jo flere vi er, der gør opmærksom på vigtigheden af en akutbil, jo bedre”, siger borgmesteren.
Ved at nedlægge akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev kan regionen opnå en nettobesparelse i 2016 på ca. 5,2 millioner kroner. Regionsrådet træffer endelig beslutning om besparelserne den 25. april 2016.

Publiceret 03 March 2016 09:00