Debat:

Kig igen på læse-afdelingen på biblioteket

Renoveringen af biblioteket i Aabenraa var tiltrængt. Det færdige resultat er et meget flot og indbydende  bibliotek, dog mener jeg, at selve avis-/læseafdelingen bør der kigges på en gang til. Det hele her er meget småt – meget få siddepladser og et par små borde, hvor der nærmest ikke er plads til aviserne.
Dog oplever jeg som ”almindelig” biblioteksbruger, at der er blevet meget mere uro på biblioteket efter at børne/ungeafdelingen er blevet flyttet. Der er til tider et ret højt støjniveau, som der bør gøres noget ved.
Jeg har indtryk af, at biblioteket i stigende grad bliver brugt som varmestue for uledsagede børn. Hvis de ansvarlige for biblioteket (politikkerne) ønsker, at der også skal være plads her til de mange børn, som kommer her uden voksen ledsagelse også om aftenen, hvor der ikke er personale på biblioteket, mener jeg, at der bør ansættes nogle pædagoger til at tage sig af og beskæftige børnene (det kan ikke være en bibliotekar opgave).
 
NB. Ordet bibliotek kommer fra græsk og betyder en samling af bøger og lign., og stedet hvor de opbevares og ikke et sted for ”børneopbevaring”, som man til tider får indtryk af at vores bibliotek er ved at udvikle sig til.
 

Publiceret 03 March 2016 14:42