Læserbrev:

Ro på Anders Buhl – for vores børns skyld!

I de kommende år vil folkeskolerne i Randers Kommune udsættes for de største omvæltninger måske nogensinde, udtalte Venstres gruppeformand Anders Buhl Christensen i byrådssalen for nogen tid siden. Anders` øjne glimtede af glæde, da Canada-modellen nævntes. Radikale Venstre gentager vores opråb: Klap lige hesten. Vores folkeskoler og børnene har brug for ro og omtanke.
I fagbladet Folkeskolen den 12. aug. 2015 kunne nedenstående urovækkende resultater læses i en artikel vedr. erfaringer fra Buhls canadiske skolehit Ontario; og bl.a. følgende fremdrages:

  1. Karakterer i matematik er faldet gennem de seneste fem år for 3. og 6. klasser og selvom 9. klassers resultater er forbedret, er der stadig for mange elever som ikke opnår de ønskede resultater
  2. En undersøgelse blandt 100.000 elever i Toronto 2011 viste:- 3 %/48% havde mistet selvtilliden (7-8 grade /9-12 grade)- 40%/66% følte sig meget stressede (7-8 grade /9-12 grade)- 63%/72% følte sig nervøse/angste (7-8 grade /9-12 grade)
  3. Maj 2015 strejkede tusindvis af lærere, blandt andet på grund af klassestørrelser, mangel på forberedelsestid og ansættelsesvilkår ( OBS klasser er endda mindre end i Danmark).
  4. 17 % (elementary students) fik specialpædagogisk støtte i 2013, mod 11% i 2001 (Mind the Gap 2013)
  5. Forældre og ansatte giver udtryk for manglende støtte til elever med særlige behov (Mind the Gap 2013)
Ovenstående resultater viser tydeligt, at der er gode grunde til at dæmpe både begejstringen og indførelsen af de canadiske ideer.
En meget kendt lektor og studievejleder indenfor skoleverdenen Jan Andreasen advarer om at tro på det canadiske mirakel kan indføres i Danmark; dertil er kulturforskellene for store. Hemmeligheden bag det canadiske skolemirakel er, at man har brugt sin sunde fornuft (Politiken 5. maj 2014); samt tilførsel af massivt flere penge… som Buhl og co. modsat Radikale Venstre ikke vil love her hos os.
Finland er også berømmet for gode skoleresultater, og den finske uddannelsesforsker og ekspert Pasi Sahlberg udtaler, at succes på skoleområdet handler om ro og kontinuitet i lederskabet (Politiken den 13. januar 2015).
Randers Kommune kan selvfølgelig lade sig inspirere af både Canada, Findland og andre lande, men vi må huske på, at  vi selv har en folkeskoletradition og kultur, som byder på meget.
Der skal ikke tromles nye forhastede ideer henover vores folkeskoles medarbejdere. Sammen skal vi bruge vores sunde fornuft og give skolerne i Randers Kommune ro og stabilt lederskab. Stort sygefravær hos personale, flere skolelederes exit samt stadig flere forældres ønsker om det private skole alternativ, viser tydeligt at vi skal tænke os rigtigt godt om… idet vores folkeskoler har særdeles blødende sår efter den fortvivlede skolestrukturproces og dens resultat.
 
Mogens Nyholm
Radikale Venstre
Randers Byråd

Publiceret 03 March 2016 10:29