Dette herlige billede er af Ungdommens Teater, der er et af de mange led i et kommende teaternetværk i Vejle. Foto: Ungdommens Teater

Dette herlige billede er af Ungdommens Teater, der er et af de mange led i et kommende teaternetværk i Vejle. Foto: Ungdommens Teater

Teatret vil ses og høres

Vejle har fået et netværk med teater i fokus

For nyligt mødtes en god del af Vejles teaterforeninger og institutioner, for at drøfte mulighederne i et fast netværk for teater i Vejle Kommune. Vejle har længe haft godt vind i sejlene på kulturområdet og især på den musiske front har Vejle positioneret sig ganske godt med store koncerter i eksempelvis Byparken.
Nu vil Vejles teaterinteresserede dog også ses og høres, og dette skal ske ved hjælp af en fælles platform kaldet TeaterVejle. Her vil de enkelte aktører samarbejde om at styrke teaterlivet og derved nå bredere ud end det er tilfældet i dag.
”Det er ingen tvivl om at Vejle har alle muligheder for at blive en stærk teater by, og hvis vi formår at samarbejde og får en sund konkurrence, vil vi kunne styrke de enkelte foreninger og institutioner. Målet er først og fremmest at finde ud af hvad vi kan bruge hinanden til og få skabt et godt netværk hvor vi kan se hinanden i øjnene og være med til at bidrage til hinandens arbejde,” siger Peter Andersen i en pressemeddelelse.
Han er blandt andet tilknyttet Ungdommens Teater og er en af bagmændene bag projektet.

Få alle med

TeaterVejle er indtil videre et løst netværk bestående af Vejle Amatørscene, Vejle Musical Teater, Musicalskolen StageFront, Vejleegnens Teaterforening, Blæksprutten, Ungdommens Teater Vejle og Xeneriet. Målet er dog helt klart; at få alle der har noget at gøre med teater i Vejle Kommune med til bordet, for at styrke kredsen så meget så muligt. Det er intentionen at TeaterVejle skal være et naturligt samlingspunkt for teaterfolk og samtidig være en kanal hvor der kan skabes bedre relationer, både til erhvervsliv og politikere.
”Der er måske noget om, at teaterlivet ikke er på alle politikeres læber i Vejle, men perspektiverne i at stå samlet er rigtig fornuftige og vil måske kunne skabe bedre opmærksomhed om teater i Vejle og dets behov – også over for os som politikere. Det er ingen tvivl om der er en masse ildsjæle i flokken af teaterinteresserede mennesker i Vejle, og vi vil gerne høre hvad de har at sige, så der kan TeaterVejle være en god platform for os at mødes på,” udtaler kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen.
Næste møde er planlagt til allerede at være i marts og målet er der at finde en mere fast formel for netværkets struktur og muligheder.
jf

Publiceret 06 March 2016 10:00