Der har gennem de senere år været adskillige tiltag fra kommunens side til at få borgerne til at cykle mere - blandt andet til og fra arbejde. Her er det Kristrup der cykler. Arkivfoto

Der har gennem de senere år været adskillige tiltag fra kommunens side til at få borgerne til at cykle mere - blandt andet til og fra arbejde. Her er det Kristrup der cykler. Arkivfoto

Faldende cykling koster kommunen dyrt

46.000 kr. pr. dag – hver dag – året rundt. Det er hvad Randers kommune og regionen taber som følge af, at borgerne i Randers kommune nu cykler lidt mindre end hvad de gjorde i 2012, viser ny Cowi rapport

I perioden 2012 til 2014 er der i Randers kommune registreret et fald i cyklens andel af det samlede antal ture fra 15procent til 12,5procent. Konsekvensen er, at der er kørt godt 25.000 færre km pa° cykel pr. dag i kommunen på to år.
"Vi fik i Miljø- og teknikudvalget en orientering om hovedresultaterne i det kommende cykelregnskab for Randers kommune", fortæller byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) og fortsætter "– på baggrund af udmeldingen om et fald i antal ture bad jeg forvaltningen om et notat med et overslag over det samfundsmæssige tab ved denne nedgang".
Dette notat er nu udarbejdet af Cowi. De har i deres beregninger anvendt data fra DTU Transport og har værdisat den sundhedsmæssige gevinst af forlænget levetid og forbedret helbred til 6.80 kr. pr. cyklet km, hvilke stemmer overens med Den Nationale Cykelstrategi fra 2013.
"Desværre kan det beregnede daglige tab på 46.000 kr. ikke aflæses på kommunens kasse- beholdning ved dagens slutning, idet de færre sundhedsgevinster først manifesterer sig på den lange bane", forklarer Jens Peter Hansen.
"– kunne tabet ses her og nu, ville det nok afføde en reaktion fra ansvarlige politikere i form af de investeringer, der er nødvendige, for at gøre cyklen til det sunde valg for flere borgere".
Cowi’s beregninger anslår, at der ud over det samfundsøkonomiske tab på 46.000 kr. også er et samfundsmæssigt tab på 94.000 kr. pr. dag, når man sætter kroner og ører på det tab cyklisterne selv har, som følge af den faldende cykling.
"Denne konkretisering af hvem der vinder, når flere cykler, viser med al tydelighed, at der er behov for igen at få indført en National Cykelpulje. Med Cykelpuljen fik Randers, som andre kommuner, virkelig gang i cykelinvesteringerne takket være en fair deling af udgifter mellem stat og kommune, og puljen fik i gennemsnit cykeltrafikken til at stige med 24 procent på de nye cykelstier", siger Jens Peter Hansen.
Jens Peter Hansen har netop repræsenteret Randers kommune og Cycling Embassy of Denmark på konferencen Velo City Global 2016, der havde samlet godt 1.000 deltagere fra 43 nationer. Her blev der givet eksempler på, hvorledes byer er lykkedes med at få flere til at cykle mere.
Det kræver, som det blev sagt af mobilitetseksperten Mark Major, a consistent local politicalsupport(vedvarende lokalpolitisk opbakning), og det håber Jens Peter Hansen, at den nye Cowi rapport vil være med til at skabe.
"Vi ønsker alle fremkommelighed og et godt helbred, og når vi får dette via aktiv transport som cykling, følger en større livsglæde med som ekstra bonus", siger Jens Peter Hansen.

Publiceret 09 March 2016 10:00