Interesserede kan få informationer om naturpleje og andet, der angår naturen når man er lodsejer, dyrholder eller naturplejer, ved mødet i næste uge

Interesserede kan få informationer om naturpleje og andet, der angår naturen når man er lodsejer, dyrholder eller naturplejer, ved mødet i næste uge

Naturplejemøde på Agro Business Park

I samarbejde med Agri Nord og LMO inviterer Randers og Viborg Kommuner til et informationsmøde for lodsejere, dyrholdere, naturplejere og andre interesserede i de to kommuner. Mødet finder sted onsdag 16. marts på Agro Business Park i Foulum
 
Muligheden for tilskud til pleje af natur er åben. Har du som landmand arealer, der er omfattet af Natura 2000? Og mangler arealerne pleje? Så har du også i 2016 muligheder for at søge NaturErhvervstyrelsen om tilskud til plejen. Dette og meget mere vil du kunne høre om på onsdagens naturplejemøde på Agro Business Park.
 
Program for naturplejemødet
Velkomst v/ Carsten Funch Madsen, Viborg Kommuneog Rasmus Hansen, Randers Kommune
- Tilskud til pleje af græs- og naturarealer – muligheder, regler, dispensationer, undgå sanktioner. v/ Linda Udklit, Agri Nord - HNV – hvad er det, hvordan hænger det sammen og hvordan håndterer kommunerne henvendelser om registrering og løft af HNV på et areal, med henblik på, at søge tilskud. v/ Carsten Funch Madsen, Viborg Kommune og Rasmus Hansen, Randers Kommune
-  Foreningen ”Smag på Landskabet” præsenterer nyt projekt om afsætning af naturplejekød og efterlyser producenter v/ formand Peter Brinkmann Kristensen - Udegående dyr – helårsgræsning, øremærkning af kalve, slutfedning, regler v/ NN, LMO - Tilskud til rydning og hegning i særligt udpeget Natura 2000 – muligheder, nyt i 2016, moms, skat mv. v/ Christina Kjærsgaard, Agri Nord
- Kort præsentation af Ekspertliste over rådgivere i DLBR med speciale i natur, naturpleje og tilskud v/ NN. LMO

Arrangementet findere sted fra kl. 16.30-19 og er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest fredag 11. marts til projektkonsulent Linda Udklit på e-mail lud@agrinord.dk

Publiceret 09 March 2016 14:33