Uadskillige siamesiske tvillinger

Det er blevet en stor sag, at Haderslev Kommune - såvel politiker-flertallet som forvaltningen - vil nedgradere naturværdien for en del af Kastrup Tiset Enge. Isoleret set spiller det imidlertid ikke nogen større rolle, at en del af området mister betegnelsen som værdifuld.
Der er bare det ved det, at man ikke kan se isoleret på den sag, for den hænger som en uadskillig siamesisk tvilling uløselig sammen med en stor vindmølleplan.
Værdi-betegnelsen har eksisteret i måske 100 år eller mere, skønt arealet er gennemdyrket. Det har aldrig generet nogen eller noget, og da det omhandlede område ydermere som en del af et større naturområde er overgangsland mellem den virkelig værdifulde natur og det opdyrkede landskab, har værdibetegnelsen sin rimelighed.
Al erfaring viser, at hvis der ikke er overgangsarealer, vil den virkelig værdifulde natur blive inddraget stykke for stykke.
Det største problem er, at det var under udarbejdelse af vindmølleplanerne, at Haderslev Kommune opdagede, at værdibetegnelsen virkede som en forhindring for realisering af vindmølleplanerne.
Herefter sker det helt usædvanlige og stærkt kritiske, at samtidigt med at vindmølleplanerne ruller videre takket være vindmøllelauget og kommunen i forening, så går kommunen i gang med at fjerne den sten, der kan spænde ben for vindmølleplanerne.
Det sker med den argumentation, at nedgradering af naturværdien intet har at gøre med vindmølleplanen, hvilket er absurd og i mine øjne mildt talt også på kanten af det lovlige.
Uden naturnedgradering ingen vindmøllepark.
På den baggrund virker det manipulerende, at den tekniske forvaltning i en afvisning af borgerindsigelser noterer "... (det) handler udelukkende om justering af landskabsudpegningen (nedgraderingen). Det åbner ikke mulighed for etablering af vindmøller".
Jeg vil sige, at denne sag åbner mulighed for en jurist, der er ekspert i forvaltningsret, for den kommunale argumentation er ikke fyldestgørende - end ikke tilnærmelsesvis korrekt.

Publiceret 09 March 2016 08:00