Den nye bestyrelse for Randers Ugen har været samlet for første gang. På fotoet mangler dog Henrik Ibsen, som desværre var forhindret, da bestyrelsen skulle fotograferes. Foto: Randers Kommune

Den nye bestyrelse for Randers Ugen har været samlet for første gang. På fotoet mangler dog Henrik Ibsen, som desværre var forhindret, da bestyrelsen skulle fotograferes. Foto: Randers Kommune

Ny bestyrelse for Randers Ugen samlet

Præsidiet, som tidligere var øverste ledelse af Randers Ugen, har givet stafetten videre til en ny bestyrelse. Formålet er at udvikle det potentiale og de muligheder, der er i en festuge som Randers Ugen

”Randers Ugen skal stadig være Danmarks største brugergenerede festuge, hvor det er foreninger, borgere, kulturinstitutioner og virksomheder, der står bag arrangementerne, men samtidig har vi et ønske om gøre festugen mere nyskabende og professionel for at tiltrække flere gæster både fra et langt større lokalområde samt udefra til Randers Ugen,” siger borgmester Claus Omann Jensen, der af et byrådsflertal er blevet udpeget, som formand for den nye bestyrelse.
Derudover er formanden for kultur- og fritidsudvalget, Mogens Nyholm, blevet udpeget som fast medlem i bestyrelsen. Den øvrige sammensætning er hentet udefra den politiske kreds.
Bestyrelsens næstformand bliver Lis Bilde, der med sin virksomhed ’Gardin Lis’ er vant til at tænke i økonomisk udvikling og nye muligheder. Derudover er der fire andre bestyrelsesmedlemmer, som alle repræsenterer forskellige styrker og kompetencer. 
 
Strategi
Ungdommen bliver repræsenteret af Michelle Dahl Linde, der er formand for kommunens nye ungeråd og dermed er valgt som repræsentant for ungemiljøerne i Randers. Hun er samtidig en del af bestyrelsen hos erhvervsskolen Tradium. 
Direktør for ROSA - Dansk Rock Samråd, Gunnar K. Madsen, er kultur- og eventlivets repræsentant. Han er blandt andet igangsætter og udvikler af SPOT festivallen i Aarhus. 
Det lokale erhvervslivs anden repræsentant er, Henrik Ibsen indehaver af EHM og mr butikkerne i Randers samt formand for Randers Storcenter. Henriks primære fokus i den nye bestyrelse, bliver at se på det kommercielle aspekt i Randers Ugen. 
Sidst men ikke mindst har den tidligere direktør for TV2 Østjylland, Peter Kramer, takket ja til at sidde i bestyrelsen, som en repræsentant for kommunikationsbranchen. 
Den nye bestyrelse mødtes første gang onsdag 9. marts. En væsentlig opgave for bestyrelsen bliver at udarbejde en strategi for udvikling af Randers Ugen samt sikre økonomisk vækst, så festugen kan løfte sig med særlige, unikke festuge begivenheder.

Publiceret 10 March 2016 08:42