Solrød:

Fredning af skole er unødig indblanding

Kulturministeriet har netop stadfæstet Kulturstyrelsens fredning af Uglegårdsskolen i Solrød på grund af skolens arkitektur og kulturhistoriske værdi. Smagsdommeri og unødvendig statslig indblanding, mener borgmester Niels Hörup

Fredningen af Uglegårdsskolen i Solrød er netop blevet stadfæstet, og selvom det er udtryk for, at skolen har en helt særlig arkitektur og kulturhistorisk værdi, så vækker fredningen ikke begejstring i Solrød.
”Solrød Byråd er meget stolt af og glad for Uglegårdsskolen, og derfor passer vi rigtig godt på og vedligeholder skolen i den ånd, den er bygget. Men fredningen lægger begrænsninger på den fleksible brug af skolen, og den gør det langt sværere og dyrere for os at sikre en dynamisk og tidssvarende skole i udvikling,” siger borgmester Niels Hörup.
Han er blandt andet utilfreds med, at staten har gjort brug af en undtagelsesbestemmelse for overhovedet at kunne frede Uglegårdsskolen.
”Solrød Kommune har gennem ca. 40 år brugt mange ressourcer på at vedligeholde og udvikle skolen, og det vil vi også gøre fremover. Det behøver vi ikke en fredning for at garantere – en fredning, der endda tager udgangspunkt i en undtagelsesbestemmelse. Bare fordi staten kan blande sig, betyder det ikke, at den skal, og jeg ser fredningen som en indgriben i det kommunale selvstyre,” siger han.

Konsekvenser ved en fredning

Fredningen afføder en lang række administrative krav til Solrød Kommune. F.eks. skal alle ændringer af bygningerne anmeldes til Kulturstyrelsen, og der skal ansøges om tilladelse til større ændringer - det gælder alt fra opsætning af knager til ændringer af bygningerne.
Kommunen skal nu udarbejde en vedligeholdelsesmanual, som beskriver, hvilke drifts- og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres på bygningen uden Kulturstyrelsen forudgående godkendelse. Manualen skal godkendes af styrelsen. Alt arbejde, som ikke står i manualen, vil fremover kræve en godkendelse fra Kulturstyrelsen.
”Fredningen vil indebære unødigt og dyrt bureaukrati, og i en tid med omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne skal spare millioner af kroner, er det ikke unødvendige nye udgifter, vi har brug for,” siger borgmester Niels Hörup.
Administrationen har også anmeldt fredningen af Uglegårdsskolen til kommunens forsikringsselskab. Det er sædvanligvis dyrere at forsikre fredede bygninger, da der typisk stilles særlige krav til udbedring af skader.

Publiceret 10 March 2016 09:00