I Kolding Kommune designer vi livet sammen med borgerne

Yrsa Mastrup, medlem af byrådet for Venstre Lillevej 2 6580 Vamdrup Vamdrup er kommunens største Centerby, der opleves som en driftig by, en erhvervsby med et godt handelsliv. I Vamdrup har Kolding Kommune sammen med Vamdrup Byforum afholdt 2 borgermøder. Første møde blev afholdt som workshop i oktober 2015. ca 150 borgere mødte op for at diskutere Vamdrups udfordringer. Forud for borgermødet havde en konsulent fra Covi været på rundtur i Vamdrup, for at finde ud af hvad der rører sig i Vamdrup og hvilke udfordringer Vamdrupborgerne oplever, og hvilke ønsker der er til fremtiden, ønsker var der mange af. Arbejdsgruppen har herefter indkredset borgernes ønsker til følgende konkrete fokusområder: 1.Hvordan skaber vi den gode unge-by? 2.Hvordan fastholder vi Vamdrup som den stærke erhvervsby? 3.Hvordan vil vi bo i fremtiden og hvordan udvikles attraktive boligområder? 4.Hvordan skabes den attraktive by? 5.Hvordan sikres bymidten som et levende og attraktivt mødested? 6.Hvad kan gøre trafikken bedre? Rigtig mange gode forslag er på det andet borgermøde blevet prioriteret af borgerne med gode kommentarer, således at arbejdsgruppen herefter kan udarbejde en prioriteret liste over initiativerne. Der er fokus på mere markedsføring af Vamdrup, grøn kile fra bymidten via Kino til stadiongrunden, boliger til unge, familier med børn og ældre i midtbyen, altså ingen ældre ghetto, vedligeholdelse af Frederikkelund osv. Helhedsplanen med borgernes prioriteter skal vedtages i Plan og Bolig og i Byrådet til maj. I budgettet er der afsat 1 mio. til realisering af helhedsplanerne ihv. 2017-2018 og 2019 til hver Centerby. Endvidere er der afsat 1 mio. til køb af ejendom i Østergade, Vamdrup. En stor tak til Vamdrup Byforum og de fremmødte borgere

Publiceret 14 March 2016 12:00