Park bevares ved Kærsmindebadet

Af
Dan Jensen

Sidste år blev Kærsmindebadet i Randers lukket og afløst af Water & Wellness Randers.
Kommunen vil omdanne området til boliger, og forvaltningen er nu klar med fire scenarier for områdets udvikling.
Forvaltningen peger på løsning D, hvor hele Kærsmindeparken bevares, men de såkaldte pensionisthaver inddrages til boligområde.
Boligområderne vil i dette forslag udgøre i alt ca. 36.000 m², svarende til ca. 70 tæt-lav boliger dvs. rækkehuse, klyngehuse.
Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget på torsdag.

Publiceret 14 March 2016 09:24