Michael Christensen sidder i Aabenraa Byråd for SF.

Michael Christensen sidder i Aabenraa Byråd for SF.

Debat:

Nej til omprioriteringsbidraget

Af
Michael Christensen

Byrådsmedlem (SF)

Nørtoft 11

Kollund.

Regeringen har pålagt alle kommunerne et såkaldt ”omprioriteringsbidrag”.
I virkeligheden burde det kaldes et ”nedprioriteringsbidrag”, for det pålægger alle kommuner – også Aabenraa Kommune - at der skal skæres 1 % af de kommunale udgifter år for år.
Selv om regeringen påstår, at de vil føre en del af pengene tilbage til kommunerne, vil det alt andet lige føre til nedskæringer på børn, handicappede og ældre, eftersom regeringen samtidig har lovet at give skattelettelser.
De økonomiske rammer i Aabenraa kommune er stadigvæk pressede.
Dette pres vil blive forøget af regeringens nedprioriteringsbidrag. Det vil koste Aabenraa kommune 25 millioner i 2017 og 75 millioner frem til 2019.
Det er helt uacceptabelt, at Venstre og regeringen på denne måde vil spare på den borgernær velfærd. SF er stærk modstander af at spare på børn, ældre, syge og socialt udsatte, og vil arbejde aktivt for at forhindre dette.
Nedprioriteringsbidraget vil både betyde nedskæringer i Aabenraa Kommune, men vil også være et angreb det kommunale demokrati, hvor en kommune selv kan bestemme sit serviceniveau. SF siger nej til det statslige pulje tyranni, som regeringen vil indføre i stedet. SF's prioritet vil hele tiden være, at sikre svage og udsatte borgere god kommunal service, så alle borgere får en ordentlig behandling i Aabenraa Kommune. 
 
 
 

Publiceret 14 March 2016 13:45