Kirkeugler var en gang helt almindelig, Nu er den næsten væk. Få inspiration til naturture på facebook: ole.klottrup.fredericia. Foto: Ole Klottrup

Kirkeugler var en gang helt almindelig, Nu er den næsten væk. Få inspiration til naturture på facebook: ole.klottrup.fredericia. Foto: Ole Klottrup

Naturen lige nu:

Kirkeuglen er her næsten ikke mere

Den engang så almindelige ugle er næsten helt forsvundet

Af
Af Ole Klottrup

Denne skønne, lille ugle var før i tiden den mest almindelige ugle i Jylland, og indtil for et halv hundrede år siden havde vi den også i vores kommune.
Fotoet af Kirkeuglen, som den hedder, har jeg taget i Bulgarien. Jeg har aldrig set den i Danmark, og den ser ud til, at være ved at uddø her i landet – den findes nu kun fåtalligt i Himmerland.
Navnet har den fået, fordi den ofte byggede sin rede i kirketårne og i stendigerne, men ellers i huller i pile- og poppeltræer og i landbrugsbygninger.
Men hvorfor fortælle om en fugl, der ikke er her mere? Fordi dens historie også er vores landbrugs historie og dermed også storkens, agerhønens, stærens, sanglærkens, vibens og så videres historie: Alle fugle, der finder føden i landbrugslandet – men vel at mærke et helt andet land, end vi har i dag. Og alle fugle, som enten er forsvundet, er ved at forsvinde eller i det mindste er gået stærkt tilbage i antal.
Kirkeuglen skal have store, afgræssede områder. Den finder meget af sin føde ved at gå omkring og samle regnorme, snegle og insekter.
Men sådanne marker er efterhånden sjældne i Danmark, hvor de fleste køer aldrig kommer ud. Jorden bruges i stedet til at avle korn, raps og majs – det meste til foder for kvæg og svin.
Og i de vidtstrakte markers høje afgrøder kan fuglene ikke finde føde. Engene er heller ikke meget værd set fra fuglenes synsvinkel, for dem lader landmændene gro til i brændenælder, tagrør og pil. Tag for eksempel ud at se på Elbodalen, hvor den slags ses mange steder.

Måske håb forude

Men måske er der håb forude. For i disse år er der en meget stor vækst i forbruget af økologisk mælk, og flere og flere landmænd lægger om til økologi. Og så får vi græsmarkerne igen, fordi kørerne skal på græs i sommerhalvåret.
I økologisk landbrug må man ikke bruge plantegifte til at udrydde uønskede planter eller dyr. Det betyder insekter at æde for fuglene. Du kan selv skubbe på udviklingen!

Publiceret 14 March 2016 07:00