Oberstløjtnant Lars Nielsen ved sit skrivebord hos Air Force Training Centre i Karup.

Oberstløjtnant Lars Nielsen ved sit skrivebord hos Air Force Training Centre i Karup.

Hæderstegn:

40 år i Dronningens klæder

Oberstløjtnant Lars Nielsen, med rødder i Vojens, fik fredag hæderstegnet for 40 års godt soldaterarbejde

Af
Peter Rasmussen

Oberstløjtnant Lars Nielsen, Vojens, fik fredag den 11. marts 2016 Hæderstegnet for 40 års god tjeneste i Forsvaret. Officeren, der trådte sine barnesko i Vojens, kunne fejre 40 års jubilæum ved Forsvaret allerede den 1. maj 2015 - men da Hæderstegnet med egeblad af guld kun udleveres den 11. marts hvert år, kan Lars Nielsen først nu smykke sig med dette Hæderstegn.
Lars Nielsen begyndte karrieren i Forsvaret 1. maj 1975 ved Flyvestation Værløse og startede ved Flyvevåbnets Officersskole i 1983. Sideløbende med sin karriere i Forsvaret har Lars Nielsen taget en række lederuddannelser.
I løbet af de 40 års tjeneste har Lars Nielsen bl.a. lagt vejen forbi følgende tjenestesteder: Flyvematerielkommandoen, Forsvarsakademiet, Flyvestation Skrydstrup, Flyvertaktisk Kommando, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt Air Force Training Centre. Derudover har Lars Nielsen været udsendt i international tjeneste ved NATO Operational Mentoring and Liaison Team Hold VI.
Siden 2012 har Lars Nielsen arbejdet først som chef for supportafdelingen og efterfølgende som chef for uddannelsesafdelingen ved 'Air Force Training Centre', men de mange år i Forsvaret har budt på en bred vifte af mangesidige opgaver i både ind- og udland.

Snart kalder pensionen

Sin egen karriere i Forsvaret kan Lars Nielsen snart se en ende på. Han fylder 59 år den 29. juli i år og er derfor med udgangen af juli 2017 klar til at gå på pension, hvilket han vil nyde sammen med hustruen Marianne Nielsen. Lars Nielsen ser frem til at kunne dyrke sine store hobbys, nemlig golf og skiferie.Oberstløjtnant Lars Nielsen

Karriereforløb:
1999 - oberstløjtnant i Flyvevåbnet
1994 – major i Flyvevåbnet
1989 – kaptajn i Flyvevåbnet
1986 – Premierløjtnant i Flyvevåbnet
1979 – Sergent i Flyvevåbnet
1975 – Konstabel i Flyvevåbnet
Dekorationer:
Ridderkorset af Dannebrogordenen af 1. grad
Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet, 40 år
Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet, 25 år
NATO Medal NON ARTICLE 5 for NATO-LED ISAF operation in Afghanistan
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Afghanistan.

Publiceret 15 March 2016 07:00