Kommentar:

Etikken vandt over rationalet

En dispensation i 11. time betyder, at søskende alligevel ikke skal skilles som følge af den nye skolestruktur. Politikerne fik dermed rettet op på det scenarie, som de beskyldte Lokalavisen for at lave skræmmekampagne omkring

Kommentar I sidste uge kunne vi her i avisen beskrive, hvorledes de to søstre Lykke og Lærke på grund af den nye skolestruktur og distriktsinddeling skulle gå på hver sin skole. Til stor sorg for både søstrene og deres forældre.

Samme dag som avisen kom på gaden, udsendte Esbjerg Kommune en pressemeddelelse, hvori de skrev, at man ville give dispensation til alle de familier, hvor man var blevet ramt af denne ulykkelige situation.

Det var formanden for børn og familieudvalget, Diana Mose Olsen, der var gået i brechen for dette, og man skal huske at rose, når der er grund til det. Og der er grund til at rose udvalgsformanden for at se stort på kassetænkningen og først og fremmest se på, hvad der er bedst for børnene.

Når det er skrevet, så er det næsten utroligt, at det alligevel er kommet til, at vi her i avisen i sidste uge kunne skrive om de konsekvenser, som den nye struktur kunne have fået, hvis ikke Diana Mose Olsen i 11. time havde fået et ja fra borgmesteren til denne dispensation.

Tilbage i 2014 beskrev vi i en serie på over 20 artikler, hvilke konsekvenser den nye skolestruktur, besparelserne og sammenlægningen i distrikter kunne få. For skoleledere, for lærere, for forældre og for børn. Vi talte undervejs med skoleledere, skolebestyrelsesmedlemmer, forældre, embedsmænd og politikere. Og vi undersøgte blandt andet, hvorfor man fra kommunalt hold juridisk havde undersøgt, om der var lovhjemmel til i fremtiden at flytte børnene mellem distrikterne. Hvilket der er.

Det fik flere af de lokale byrødder på banen, og de mente i skarpe vendinger, at vi her på Lokalavisen dannede myter, lavede skræmmebilleder og bedrev Ekstrablads journalistisk.

I sidste uge kunne vi altså så fortælle historien om Lykke og Lærke og andre børn, som netop var blevet ramt af de konsekvenser, som vi her på avisen ellers lavede "skræmmekampagne" og "dannede myter" omkring. Det er næsten komisk, hvis ikke det var fordi, det var så alvorligt.

Heldigvis indså man så i sidste uge, at man var på gale vej og fik givet dispensationer. Det fortjener som sagt ros - selv om de familier, der bare en måned før skolestart har fået anvist en anden skole end beregnet, næppe er helt enige og gerne havde set en dispensation komme deres vej også.

Overordnet set vandt etikken og rationalet altså over bureaukrati og besparelser. Men næste gang skal man måske holde lidt igen, førend man skyder på budbringeren...

Publiceret 15 March 2016 12:00