Fredericia Kommune har indført et lavt, fast gebyr på småbygninger.

Fredericia Kommune har indført et lavt, fast gebyr på småbygninger.

Øget service og lavere gebyrer i Fredericia

Nu er det blevet billigere at få behandlet en sag om småbygninger

Foråret er godt på vej, og med det følger ofte lysten til at kaste sig over udendørs byggeprojekter. Hvis man søger byggetilladelse efter den 15. marts, bliver det billigere at få behandlet en byggesag om mindre bygninger. Samtidig forøges den gebyrfri service i alle byggesager.
Fredericia Byråd afsatte i budgettet for 2016-2019 to millioner kroner til øget service og lavere gebyrer på byggesagsområdet. På byrådsmødet den 1. februar vedtog byrådet en række konkrete forbedringer af vilkår og service for borgere og virksomheder, der søger byggetilladelse.
I dag afregnes sagsbehandling, service, vejledning og hjælp på byggesagsområdet med en fast timepris. Det medfører ofte et forholdsvis højt gebyr for byggesager om småbygninger. Men fra den 15. marts indfører Fredericia Kommune et lavt, fast gebyr på 1.445 kr. på småbygninger som garager, drivhuse og skure ved enfamiliehuse, rækkehuse og lignende. Det svarer til en halvering af det nuværende gennemsnitlige gebyrniveau.
”Det betyder, at man i sager om småbygninger vil opleve, at byggesagsgebyret vil forekomme mere rimeligt end i dag set i forhold til byggeprojektets omfang. Endvidere vil ansøgerne have sikkerhed for gebyrets størrelse, uanset hvor meget vejledning der er behov for,” fortæller chef for Teknik & Miljø, Peter Krongaard-Kruse og fortsætter:
”Ændringerne indebærer også, at der indføres en forøget gebyrfri dialog i ansøgningsfasen som hjælp til at få gjort ansøgningen fyldestgørende i alle typer af byggesager.”
Fredericia kommune ansætter endnu en medarbejder til at sikre en effektiv og hurtig byggesagsbehandling i de sager, hvor der er behov for dispensationer efter anden lovgivning.
fredericia.dk/byggeri kan du se, hvilke typer af bygninger du kan opføre uden at spørge først.

Publiceret 17 March 2016 06:00